Planlegger Construction – Stavanger

Introduction

Work Location: Stavanger
Duration: 01.03.23 – 31.12.23

Function

• Opprette og følge opp konstruksjon/prosjekt plan
• Bidra til en kontrollert prosjektgjennomføring ihht. Alle planer og timebudsjetter.
• Importere og verifisere fremdrift
• Trender og utføre analyser og evaluere kritikalitet og konsekvenser av mulige forsinkelser og endringer
• Sikre at kontraktsbetingelser og administrative retningslinjer oppnås mtp plan.
• Tett samarbeid med konstruksjon(land) ved utarbeidelse og oppfølging av konstruksjonsplanen.
• Delta aktivt i OPC/konstruksjonsmøtet med offshore
• Rapportere og kommunisere fabrikasjon og installasjon status internt og til kunde

Requirements

Krav til utdannelse;
• Master- eller Bachelorgrad innen teknisk fagretning eller økonomi
• Alternativt Fagbrev + Teknisk fagskole
• God og lang erfaring fra tilsvarende arbeid, kan kompensere for manglende utdanning

Krav til erfaring;
• 2-5 års erfaring fra tilsvarende arbeid.
• Construction planning erfaring ønskelig
• Offshore erfaring hadde vært ønskelig
• Fortrinnsvis erfaring fra olje- og gass industrien

Krav til kvalifikasjoner:
• Analytisk, strukturert og nøyaktig
• God kontrakt- og kommersiell forståelse
• Fokus på forbedringer
• Gode kommunikasjonsevner og gode norsk og engelsk-kunnskaper (skriftlig og muntlig)
• Gode samarbeidsevner og er en positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
• Ønskelig med kunnskap om prosjektgjennomføringsmetode
• Gode SAFRAN-kunnskaper – spesielt ulike nivåer i Safran og nettverksbygging

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Trine Nilsen
Senior Recruitment Manager
trine.nilsen@dovregroup.com
#LI-TN1


Location

ID

Job ID: #29485