Porteføljestyringsressurs, kunde og marked – Oslo

Introduction

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: Snarest
Varighet: 12 måneder fra oppstartsdato

Function

  • Lede arbeidet med å etablere og implementere en god praksis for porteføljestyring i divisjon Kunde og marked, i tråd med retningslinjene for porteføljestyring hos kunden.
  • Oppfølging av divisjonens prosjektportefølje (effektpakker) i fht kostnad, fremdrift og risiko.
  • Kompetanseheving for prosjektledere i divisjonen (Divisjon Kunde og marked har ansvar for alt fra store effektpakker/porteføljer til småprosjekter som finansieres over driftsbudsjettet).

I tillegg til ovenstående oppgaver kan leder pålegge gjennomført oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet.

Requirements

  • Det forutsettes høy kompetanse knyttet til prosjektstyring og porteføljestyring/ porteføljeeierskap, sterk innsikt i beste praksis.
  • Erfaring fra den type utbyggingsprosjekter innen infrastruktur
  • Mastergrad eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

  • Må ha god evne til å overføre slik kompetanse til prosjektledere og andre nøkkelpersoner i divisjon Kunde og marked som er involvert i håndteringen av porteføljen/effektpakken(e).

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Vilde Fjeldstad
Recruiter
vilde.fjeldstad@dovregroup.com
#LI-VF1


Location

ID

Job ID: #29756