Principal Senior Ing struktur Analyse – Forus

Introduction

Work Location: Forus
Duration: 01.09.22-31.12.23

Function

• Utføre strukturanalyser/beregninger
• Utarbeide beregningsrapporter
• Utføre disiplinsjekk av beregningsrapporter
• Arbeide med studier, gjennomføringsprosjekter og vedlikeholds prosjekter
• Være ansvarlig for gitte oppgaver (timeforbruk og progress iht. plan)
• Kontinuerlig kommunisere med relevante personell/disipliner for utførelse av gitt arbeid

Requirements

Krav til utdannelse:
• Master eller bachelor grad som struktur ingeniør

Krav til erfaring;
• Minimum 8-10 års erfaring med strukturanalyse på offshore relaterte prosjekter på norsk sokkel
• God erfaring med strukturanalyse av hovedstål (eks. offshore moduler) og utrustningsstål
• Erfaring fra offshore befaring er ønskelig

Krav til kvalifikasjoner;
• God forståelse for både strukturdesign og strukturanalyse
• God kjennskap til bruk av analyseprogrammene STAAD.Pro og Sesam God kjennskap til bruk av Abaqus er ønskelig
• God kjennskap til bruk av MathCAD
• God kjennskap til relevante NORSOK, Eurocode og DNV-standarder
• Kjennskap til bruk av E3D (view)
• Kommuniserer godt på Engelsk og Norsk

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Linn Tove Vatne Torgersen.
Key Account Manager
linntove.vatne@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #27973