Program Controls Manager – Fornebu

Introduction

Arbeidssted: Fornebu
Oppstart: 02.09.2024
Varighet: 6 måneder med mulighet for forlengelse

Function

Hovedoppgaver og områder for sentrale bidrag:

 • Analyse:
  Selvstendig innhente data fra ERP- og innkjøpssystemer (Oracle, Coupa, mfl.), sammenstille og analysere denne for å gi beslutningsunderlag, følge opp funn og godkjente tiltak.
 • Budsjettutvikling:
  Samarbeide med prosjektledere og interessenter for å videreutvikle detaljerte prosjektbudsjetter som identifiserer alle kostnader knyttet til prosjektet og ressursbruk, Cost-Time-Resource (CTR), basert på analyser av erfaringsdata fra andre prosjekter i programmet. Etter behov bistå i den kvartalsvise og årlige capex og opex prosessen. 
 • Kostnadsestimering:
  På programnivå lede estimering av kostnadene for ulike prosjektelementer ved å vurdere historiske data m.m., for å etablere realistiske kostnadsforventninger. Videreutvikle modeller for kostnadsestimering og nøkkeltall. 
 • Prognoser:
  Utvikle kostnadsprognoser (EAC, ETC etc.) i samarbeid med Program Senior Business Controller for hvordan prosjektkostnadene kan utvikle seg over tid. Identifikasjon av potensielle utfordringer og muligheter for kostnadsoptimalisering. Bistå i styring av prioriteringsrangering av prosjekter i programporteføljen mtp. flaskehalser og årlige opex/capex budsjettrammer.
 • Kostnadssporing:
  Bistå i å sikre innhenting av tids- og kostnadsrapportering for programmets aktiviteter. Sammenstille overordnet bilde, sikre og forvalte god CBS med hensyn til kost- og spendanalyse. 
 • Variansanalyse:
  Kontinuerlig overvåke og kontrollere prosjektkostnader mot de godkjente budsjettene, samt bistå i fremdriftsoppfølgingen med Program Planning Manager. Identifisere og analysere eventuelle avvik mellom planlagte og faktiske kostnader.
 • Kostnadskontrolltiltak:
  Fra Variansanalyser undersøke årsakene til kostnadsoverskridelser eller besparelser og gi innsikt til prosjektledere og interessenter, identifisere og følge opp strategier og tiltak for kostnadsforbedringer. Overordnet følge opp prognoser for ordreplassering (POer) vs. ETC.
 • Kostnadskuttinitiativer:
  Samarbeid med programteamet og Program Senior Business Controller med å identifisere muligheter for kostnadsreduksjon uten å kompromittere program-mål.
 • Endringshåndtering:
  Bistå i identifikasjon og vurdere den økonomiske påvirkningen av prosjektendringer, omfangsjusteringer eller avvik fra den opprinnelige planen.
 • Rapportering:
  Utarbeide jevnlige rapporter og økonomiske oversikter for å kommunisere programmets økonomiske status til interessenter i samarbeid med Senior Business Controller.
 • Risikostyring:
  Identifisere potensielle økonomiske- og tidsmessige risikoer for programmet, med prosjektteamet utvikle risikoreduserende strategier og følge opp tiltak. Avhengig av kandidatens erfaring: lede teamet i programmets Risk & Opportunity arbeid.
 • Kontinuerlig forbedring:
  Søke måter å forbedre program- og prosjektkostkontroll. Bistå i programmets interne utviklings- og forbedringsarbeid. Implementere beste praksis og holde seg oppdatert på trender og verktøy innenfor fagfeltet Project Cost Control og styring av store programmer og prosjekter. Rådgi programteamet innen program- og prosjektøkonomisk metodikk slik at vi som team utvikler vår kompetanse hvor det er behov.

Requirements

Må ha:

 • Dyp og bred kompetanse innen fagfeltet Project Cost Control og kostnadsstyring på store, komplekse prosjekter innen industrier som leverer på tvers av et stort antall tekniske fagområder
 • Dyp kunnskap innen definering og oppfølging i utførelsesfase av avansert prosjektstruktur, WBS, CBS og kostnadsstyring, inkludert, men ikke begrenset til, kostnadsplaner, baseliner, ressursstyring og Risks and Opportunities
 • Solid forståelse av prosjektstyringsmetodologi av fossefallsprosjekter
 • Må ha kjennskap til prosjektplanlegging på nivå forventet for store capex-prosjekter.
 • Strukturert og god metodologisk forståelse for komplekst prosjektarbeid
 • Minimum 10-15 års erfaring med økonomistyring i store komplekse prosjekter
 • Relevant utdanning på masternivå, MSc./Siv.ing. eller MBA/Siv.øk. (også andre studier kan være aktuelle)
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Ønskes:

 • Erfaring som Project Commercial Manager, Project Business Manager eller Prosjektstyrer på store prosjekter i Olje- og gass industri, eller lignende, teller positivt
 • Erfaring med ServiceNow Strategic Portfolio Management (SPM) som verktøy for styring av portefølje, program og prosjekter
 • Erfaring med eller kjennskap til Safran Project, Primavera P6, eller Omega365 evt. avansert bruker av MS Project teller positivt for metodisk forståelse
 • God teknisk og praktisk forståelse av multidisiplin prosjektgjennomføring med design, dokumentasjon, innkjøp, bygging, installasjon, idriftsetting og sanering eller Engineering, Procurement, Construction, Installation (EPC/EPCI)
 • Erfaring med utarbeidelse av Dashboards, f.eks. fra PowerBI, eller lignende Business Intelligence verktøy, som kan overføres til ServiceNow SPM.
 • Erfaring med utarbeidelse av rapportering til toppledelse i større selskap
 • Sertifiseringer: PRINCE2, PMP, MoP, MSP eller lignende som underbygger beste praksis for å jobbe med Project Cost Controll fagfeltet, Programmer og prosjekt porteføljer.
 • Erfaring fra Telecom kan telle positivt
 • Kunne sikkerhetsklareres og autoriseres iht. sikkerhetsloven

Personlige egenskaper:

 • Proaktiv og løsningsorientert med et øye for detaljer og det store bildet
 • Selvgående, nysgjerrig, positiv og engasjert
 • Strukturert, analytisk og god gjennomføringsevne
 • Gode lederegenskaper, samarbeider godt med business/controlling og teknisk fagpersonell
 • Endringsvillig og rask til å lære seg nye oppgaver
 • Gode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendig
 • Positiv lagspiller med utpreget evne til å stå for eget fag og egen sak

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Steven Richardson
Director Personnel
steven.richardson@dovregroup.com
#LI-SR1

Location

ID

Job ID: #32802