Program Planning and Risk Manager / Senior Program Planner – Fornebu

Introduction

Oppstart: Snarest
Varighet: 1 år med mulighet for forlengelse
Arbeidssted: Fornebu

Organization

På vegne av vår kunde innen IT/Telecom søker vi etter en erfaring Senior Program Planner and Risk Manager til å ta del et stort MOVIE program.

Dette er et felles program med flere søster/datterselskap. Programmet består av 83 prosjekter pr. idag som skal bygge om og skalere ned eller forlate telekommunikasjonssentraler (siter) hvor bygningsmassen er solgt til utbyggere. Disse er spredt over hele Norge, hovedsakelig sentralt i byer eller bynære strøk. Målet er å realisere eiendomsverdi i gamle store sentraler hvor teknologiutviklingen har gjort at bare en brøkdel av areal er nødvendig eller at det kan konsolideres på nærliggende siter. Anslått programvarighet: 5 år.

Function

• Inngå i program- og prosjektledelsen og bidra til god styring og leveranse av målene
• Ansvarlig for å utarbeide, videreutvikle og følge opp fremdriftsplaner for programmet (totalplan og per prosjekt)
• Innhente informasjon ved behov om programmet, prosjektenes scope, tidsrammer, milepæler, ressursbehov, avhengigheter og føringer fra relevante avdelinger i Telenor og eksterne leverandører
• Innhente fremdrift fra alle bidragsytere og behandle dette i planverktøyet
• Bidra til at prosjektmedarbeidere og interessenter får forståelse for gjennomføringsplanene og forutsetningene for disse inn mot milepæler og leveranser
• Formidle fremdriftsinformasjon til organisasjonen og interessenter
• Aktivt bidra til å drive fremdrift på programmet, prosjektene og kritiske leveranser, gjøre konsekvensanalyser, varsle om avvik/endringer og være bidragsytende til å foreslå kompenserende tiltak
• Måle fremdrift og følge opp avvik og risikoer/usikkerhet der det identifiseres.
• Status- og fremdriftsrapportering
• Bistå med å koordinere interne ressurser og leverandører på vegne av Telenor
• Bistå prosjektlederne og kvalitetssikre rapportering fra prosjektene til planleggingsarbeidet
• Etablere rutiner og styrende dokumenter/prosesser

Programhovedkvarteret er på Fornebu (Oslo), men det gis fleksibilitet for arbeid fra hjemmekontor utover de gjeldende føringene for Covid og hjemmekontor i selskapet.

Requirements

Kompetansekrav:

• Master/Bachelor med min. 5 års relevant erfaring med prosjektplanlegging og oppfølging av store komplekse prosjekter fortrinnsvis innen telekom, olje/gass, energi, bygg/anlegg
• Svært erfaren med bruk av MS Project, erfaring med andre planleggingsverktøy teller også positivt (Primavera etc. )
• God teknisk og praktisk forståelse av multidisiplin prosjektgjennomføring med design, dokumentasjon, innkjøp, bygging, installasjon, idriftsetting og sanering eller (Engineering, Procurement, Construction, Installation
• Gode lederegenskaper, kommuniserer og samarbeider godt med fagpersonell, business/controlling og andre
• Selvgående, nysgjerrig, positiv og engasjert
• Strukturert, analytisk og løsningsorientert
• God kjennskap med bruk av Excel og Office 365 produkte
• Må kunne kommunisere godt på norsk

· Master/Bachelor med min. 5 års relevant erfaring med prosjektplanlegging og oppfølging av store komplekse prosjekter fortrinnsvis innen telekom, olje/gass, energi, bygg/anlegg
· Svært erfaren med bruk av MS Project, erfaring med andre planleggingsverktøy teller også positivt (Primavera etc. )
· God teknisk og praktisk forståelse av multidisiplin prosjektgjennomføring med design, dokumentasjon, innkjøp, bygging, installasjon, idriftsetting og sanering eller (Engineering, Procurement, Construction, Installation
· Gode lederegenskaper, kommuniserer og samarbeider godt med fagpersonell, business/controlling og andre
· Selvgående, nysgjerrig, positiv og engasjert
· Strukturert, analytisk og løsningsorientert
· God kjennskap med bruk av Excel og Office 365 produkter
· Må kunne kommunisere godt på norsk

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #26442