Project Buyer – Bergen

Introduction

Work Location: Bergen
Duration: 02.05.22 (ASAP) – 31.12.23 m/mulighet til forlengelse 

Function

• Utarbeidelse av forespørselsdokumenter for mindre innkjøpspakker i tett samarbeid med engineering, plan og kost.
• Kommersiell evaluering av tilbud, samt identifisere muligheter og risiko
• Forhandling og utstedelse av bestillinger
• Oppfølging og sikring av leveranser i forhold til kost, tid og kvalitet
• Profesjonell hånderting av endringer
• Håndtering av avvik og risiko, iverksette risiko-reduserende tiltak
• Sikre at arbeidet utføres i henhold tli kundens retningslinjer, arbeidsinstrukser og prosedyrer.
• Det en naturlig del av arbeidet å jobbe med kontinuerlig forbedring internt og eksternt for å redusere risiko, kostnader og forbedre kvalitet og samhandling.

Requirements

Krav til utdannelse;
• Bachelor/Master i Supply Chain, Jus, Økonomi eller tilsvarende.
• Lengre relevant innkjøpserfaring kan kompensere manglende formell utdannelse.

Krav til erfaring:
• Minimum 2 års relevant erfaring med innkjøp

Krav til kvalifikasjoner;
• God kommersiell forståelse
• Strukturert og effektiv, med evne til å håndtere mange ulike saker parallelt
• Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, norsk og engelsk
• Profesjonell, selvstendig, og nøyaktig
• Fleksibel og positiv person med gode samarbeidsevner og høy samspillskompetanse
• Proaktiv, stå-på vilje og vant til å jobbe i et arbeidsmiljø med høyt tempo, som evner å være en pådriver for å få ting gjort
• Endringsvillig
• I tillegg er du flink til å skape effektivt samarbeid med leverandører og innad i teamet.
• God IT kompetanse er en forutsetning.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Cato Helle
Key Account Manager
cato.helle@dovregroup.com


Location

ID

Job ID: #27152