Project Lead Engineering – Arnhem (home office)

Function

De projecten worden aangestuurd middels twee fasen systeem; 1e fase Preparation Phase, 2e fase Realization Phase. In beide fasen werken de drie teams onder algemene leiding van één projectleider. De Project Lead (PL) Technical Engineering valt daarmee hiërarchisch onder de OPL en rapporteert functioneel aan de Project Lead Preparation Phase Licensing en Project lead Construction (afhankelijk van de fase van het project).

De PL Technische Engineering geeft functioneel leiding aan het engineeringsteam en is verantwoordelijk voor ontwerpfase van de scope inclusief SHE. Het engineersteam integreert en stemt haar ontwerp af met de verschillende, technische, afdelingen waaronder System Operations, IT, Asset management, Grid Services Maintenance & Preservation, Telecom.

De PL Technische Engineering heeft, variërend van de scope, hier een team ter beschikking van onder andere primaire -, secundaire -, civiel bouwkundige -, en telecom engineers. Zo nodig met behulp van externe diensten. Ondersteunend zijn contractmanagers, inkopers, adviseurs, werkvoorbereiders, planners en bouwleiders om haar taken te realiseren.

Je werkt nauw samen met je collega PL’s in de teams Licensing en Construction en realiseren jullie de projectwerkpakketten.

De activiteiten zijn onder andere:

• Afhankelijk van het aanbod en soort projecten stuur je zelfstandig projecten aan of delen van
projecten aan.

• (Mede) opstellen en afstemmen van (deel)projectplannen, -begrotingen, -planning, -resources
inclusief nadere uitwerking van scope en risico´s tezamen met andere PL’s, OPL en andere
stakeholders.

• Invullen van (deel)projectmanagement tijdens ontwerp, aanbesteding, realisatie en nazorg
inclusief het aansturen en begeleiden van projectteamleden en externe medewerkers

• Het (mede) oplossen van organisatorische en scope gerelateerde technisch specifieke
problemen.

• (Mede) beoordelen van projectaanvragen vanuit Assetmanagement op maak- en haalbaarheid;

• Uitvoeren van marktverkenningen, voorbereiden en uitvoeren van aanbestedingen in
samenwerking met de afdeling inkoop

• (Mede)verantwoordelijk voor SHE ontwerpfase.

• Coördineren en deels invullen van het contractmanagement

• Bespreken, beoordelen en accepteren van opleveringen van leveranciers en adviseurs

• Opstellen van beslisdocumenten, evaluaties en rapportages en zorgdragen voor kwaliteit,
ARBO en milieuzaken

• Verzorgen van verantwoordingsrapportages aan de OPL/FPL

• Ondersteunen en/of coördineren en (deels) invullen van het omgevingsmanagement met
diverse interne en externe stakeholders (bijvoorbeeld andere business units
Regionale Netbeheerders, bevoegde gezagen, bedrijven en particulieren)

• (Laten) opstellen van Basis Ontwerpen met (planning) technische oplossingen op basis van
standaard en project-specifieke eisen.

• (Laten) opstellen en adviseren in technische uitgangspunten /oplossingen ter ondersteuning
van (specifieke) omgeving en/of uitvoering gerelateerde zaken.

• Vertegenwoordiging, waarborging ontwerp van richtlijnen en uitvoeringstechnieken voor
hoogspannings stations en verbindingen (zowel lijnen als kabel)

• Ontwikkelen van alternatieven

• Waarborgen van standaarden en gestandaardiseerde oplossingen.

• Het (laten) keuren en beoordelen van technische oplossingen van derden

• Het (laten) keuren en beoordelen van technische studies.

• Borgen van de technische scope van het project en inclusief afwijkingen.

• Verantwoordelijk voor alle technische produkten, naast het ontwerp ook alle bijbehorende as –
built documentatie, garanties en handleidingen

De volgende algemene aspecten zijn taken en verantwoordelijkheden van alle PL functies:

• Adviseur en sparring partner voor de andere projectleden.

• Beoordelaar / Waarnemer (primair voor de kwaliteitsprocessen van de leveranciers/
opdrachtnemers en verbonden producten).

• Sturing, coördinatie en motivatie van het projectteam.

• Voortgangsrapportage aan de OPL (en Financial Project Lead).

• Afwijkingenrapportage aan de OPL en het nemen van actie op de afwijkingen.

• Voorbereiden van de besluitvoorstellen en adviezen.

Requirements

Je hebt een HBO+ /WO werk- en denkniveau op gebied van elektrotechniek of gelijksoortige
ervaring opgedaan

•Je hebt minimaal 5 jaren relevante ervaring

•Je hebt actuele kennis van relevante wet- en regelgeving;

•Ervaring in de energie-branche en werken in/met grote/complexe, (elektro)-technische en/of
infrastructurele projecten met een E-component in technisch georiënteerde organisaties is een
pré.

•Je hebt ruime ervaring met projectmatig werken volgens de richtlijnen van de Prince 2
systematiek. Je bent Prince2 Practitioner en/of IPMA (D of C) gecertificeerd of vergelijkbaar
gecertificeerd. Ervaring met het IPM model van RWS is een pré.

•Je hebt (ruime) ervaring met verschillende contractvormen en werken met ondersteunende
externe en interne diensten.

•Ervaring op het gebied van UAV-gc contracten, Systeemgerichte Contract Beheersing en
System Engineering is een duidelijke pré.

•Je hebt ervaring met projecten met verschillende (organisatorische) belangen en tegengestelde
doelen.

•Je hebt een helikopterview, om boven de materie uit te stijgen en waar nodig op detail bij te
sturen.

•Je hebt ervaring met ervaring met het aansturen van complexe teams (5-10 fte) in een
dynamische omgeving.

•Je bent een verbinder waar nodig, en onafhankelijk waar mogelijk. We zoeken naar iemand met
respectvolle coaching vaardigheden.

•Je bent in staat om rust te brengen in een team en daarbij voldoende aandacht te hebben voor
voortgang van het proces en resultaat bewust.

•Je bent een professional, analytisch en altijd op zoek naar verbetering.

•Je bent een teamplayer met daadkracht, communicatief vaardig, zorgvuldig en initiatiefrijk.

•Je bent uitstekend in staat te anticiperen, prioriteren en voorspelbaarheid te creëren.

•Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen.

•Je beheerst het Nederlands uitstekend en Engels goed in woord en geschrift.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Wouter Tebbe
Vice President, EMEA
wouter.tebbe@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24471