Project supervisor – Mongstad

Introduction

Work Location: Mongstad
Contract Period: 01.06.2021 – 31.05.2022
Option period 3 x 1 year
Positions Requested: 4

Function

 • Stillingen rapporterer oppgavemessig til Prosjekt supervisor – Construction lead.
 • Ansvarlig for å koordinere gjennomføring av arbeidet gjennom å bidra til samhandling mellom aktørene og skape flyt i arbeidet i tildelt område.
 • Dette innebærer at en må være svært tett på aktiviteter i felt og sikre at arbeidssted er tilrettelagt for gjennomføring, at risikovurderinger gjøres i disiplinene og at våre forventninger til god standard og HMS adferd fortløpende er ivaretatt.
 • Gjennomføre oppstarts- og oppfølgingsmøter for egne jobbpakker med relevante disipliner og sikre rapportering og dokumentasjon.
 • Ansvarlig for å planlegge neste dags/ periodes arbeid i lag med utførende.
 • Ansvarlig for å overlevere ferdig utført arbeid til construction lead.
 • Bidra til risikoanalyse i tildelte jobbpakker, Bidra til at gjennomføring blir utført i henhold til gjeldende tekniske krav for alle disipliner.
 • Bidra til at tildelte jobbpakker blir utført i henhold til plan og kostestimater og at historikk er tilfredsstillende dokumentert.

Requirements

 • Erfaring fra prosjektledelse, og prosjektgjennomføring.
 • Teknisk kompetanse innen ISO fag en fordel.
 • Evne til å skape god samhandling i en operasjonell hverdag både mellom utførende, støtte- og ledelsespersonell internt og mot leverandører.
 • Proaktiv og løsningsorientert.
 • Evne til å sette tydelige forventninger og sikre resultat.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i et flerkulturelt miljø.
 • Demonstrere tydelig sikkerhetskultur og evne til å ta ansvar for styring og resultat.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Cato Helle
Key Account Manager
cato.helle@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24167