Project supervisor – Mongstad

Introduction

Work Location: Mongstad
Contract Period: 01.06.2021 – 31.05.2022
Option Period: 3×1 year

Function

 • Stillingen rapporterer oppgavemessig til prosjektleder og er ansvarlig for HMS resultat og for styring og monitorering av HMS aktiviteter i ansvarsområdet.
 • Ansvarlig for å lede gjennomføring av arbeidet i tildelt område og tildelte ressurser i alle prosjektfaser (initiering, planfase, forberedelsesfase, gjennomføring og evaluering) i henhold til avtalte rammer for plan, budjett, kvalitet samt tekniske krav.

Requirements

 • Erfaring med kompleks operasjonell oppgaveledelse og leverandørsamhandling.
 • God erfaring med bruk av IT systemer og verktøy for risikostyring (Pims), hendelsesrapportering (Synergi), SAP, og arbeidsprosesser og styrende dokumentasjon.
 • Engelsk muntlig og skriftlig.
 • God kjennskap til prosessanlegg og sikkerhets- helse og arbeidsmiljørisiki knyttet til drift og vedlikehold.
 • Evne til å skape god samhandling i en operasjonel hverdag både mellom utførende, støtte- og ledelsespersonell internt og mot leverandører.
 • Proaktiv og løsningsorientert.
 • Evne til å sette tydelige forventninger og sikre resultat.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i et flerkulturelt miljø.
 • Demonstrere tydelig sikkerhetskultur og evne til å ta ansvar for styring og reslutat.
 • Language requirements English

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Cato Helle
Key Account Manager
cato.helle@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24160