Projectleider – Arnhem

Function

Als Projectleider rapporteer je aan de (project)lead construction die de leiding voert over de diverse projecten binnen Area West. De Projectleider is verantwoordelijk voor de realisatie van één of meerdere deelprojecten inclusief de operationele aansturing van de hiervoor benodigde activiteiten door het contractbeheersteam. Het contractbeheersteam onderhoudt de relatie met de leveranciers (inkoop / contractmanagement / oplevering) en heeft de verantwoordelijkheid voor de bouwplaatsen inclusief SHE.
Je hebt te maken met onder andere UAV en/of UAV-GC contracten. De Projectleider geeft in samenspraak met de Projectleider Techniek ook haar/zijn akkoord voor het uitvoeringsontwerp en alle testactiviteiten, en werkt nauw samen met de Projectleider Licensing, die verantwoordelijk is voor het omgevingsmanagement van de projecten.

Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden bestaan uit:
• Managen van de bouwplaats en verantwoordelijk voor het naleven van de veiligheidsregels op de bouwplaats in het bijzonder (SHE);
• Inkoop van materiaal en diensten met betrekking tot de bouwfase;
• Deelname in aanbestedingen/contractonderhandelingen;
• Operationeel aansturen van de collega’s werkzaam bij Procurement (inkopers en contractmanagers), voorbereiders/projectcoördinatoren, bouwleiders, veiligheidsfunctionarissen, waarnemers, testers, specialisten van het projectoffice;
• Coördineren en bewaken van de contractprocessen binnen het project inclusief de behandeling van de afwijkingen, contractwijzigingen, uitvoering toetsing en acceptatie, waarnemingenproces en alle aspecten van Systeemgerichte Contract Beheersing;
• Beoordelaar / waarnemer (primair voor de kwaliteitsprocessen van de leveranciers/ opdrachtnemers en verbonden producten);
• Kwaliteitscheck van de finale vergunningsdocumenten (in het bijzonder met betrekking tot efficiënte bouw en uitvoering);
• Borgen van effectieve en efficiënte processen en interne controle binnen de organisatie van het project en het actief beheren en nemen van maatregelen om risico’s te beperken. Bijdragen aan het risicomanagement in het project;
• Borging en naleving van de uitvoering van het ontwerp en overige contract-/vergunningsvoorwaarden;
• Aansturing van de (bouw) aannemers en leveranciers;
• Borging van de kwaliteit en supervisie op de bouwplaats /bouwlocatie;
• Verantwoordelijk voor een tijdige en veilige test en ingebruikname van het projectportfolio en voor de overdracht van het (deel)project aan de eindgebruiker;
• Je stemt de (geplande) project werkzaamheden af met Asset Management, Grid Field Operations (GFO), SO (VNB’s) zodat de deelprojecten optimaal gerealiseerd kunnen worden met minimale verstoringen aan het net;
• Je bent binnen jouw projectdeel verantwoordelijk om dit te realiseren binnen gestelde tijd, geld en kwaliteit.

De volgende algemene aspecten zijn taken en verantwoordelijkheden:


• Adviseur en sparring partner voor de andere projectleden;
• Sturing, coördinatie en motivatie van het projectteam waarbij je een optimale combinatie weet te creëren tussen de kwaliteiten van de individuele medewerkers en het werken in teamverband;
• Je draagt actief bij aan de veiligheidscultuur binnen het project en bent hierin een voorbeeld voor je omgeving/team. Je creëert een omgeving waarin teamleden (intern en aannemers/leveranciers) zich veilig voelen (psychosociale veiligheid) en veilig aan het werk kunnen werken;
• Voortgangsrapportage van de (deel)projecten aan het Management;
• Afwijkingenrapportage aan het Management en het nemen van actie op de afwijkingen en projectrisico’s;
• Voorbereiden van de besluitvoorstellen voor het Area MT.

Requirements

• Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding;
• Je hebt ruime ervaring met het werken in grote/ complexe hoogspanningsverbindingen (boven- en ondergronds) en de bouw van HS Stations;
• Je hebt aantoonbare ervaring met multidisciplinaire projectteams met verschillende (organisatorische) belangen;
• Ervaring met projecten met een Rijkscoördinatieregeling is een pré;
• Je hebt ervaring met (het managen van) aanbestedingstrajecten;
• Je hebt ervaring met het opstellen van projectrapportages en met projectmatig werken volgens de richtlijnen van de Prince 2 systematiek;
• Je hebt aantoonbare ervaring met soortgelijke projecten (hoog veiligheidsniveau, complexe omgeving, hoogstaande technieken, multidisciplinair projectteam, Interfacemanagement, omvangrijke vergunningprocedures, gecombineerde contractvormen zoals Raamovereenkomsten, UAV en/of UAV-gc).
• Relevante kennis van en ervaring met Systeemgerichte Contract Beheersing en Systems Engineering (SE) is een pré;
• Je hebt je VOL-VCA certificaat of bent bereid om dit te halen;
• Je hebt aantoonbare kennis van de BEI en de KEB;
• Je hebt de ambitie om verder te groeien in het vak projectmanagement en bent bereid naast je rol verbredende activiteiten op te pakken en zo bij te dragen aan het vakgebied projectmanagement binnen opdrachtgever;
• Je beheerst het Nederlands uitstekend en Engels goed in woord en geschrift;
• Je beschikt over uitstekende communicatieve en onderhandelingsvaardigheden en bent in staat om de activiteiten goed te organiseren en te (laten) plannen;
• Je hebt een helikopterview en kunt goed onder tijdsdruk werken;
• Je wordt door je omgeving omschreven als professioneel, omgevingsbewust, daadkrachtig en onafhankelijk;
• Je bent bereid voor het werk één tot twee dagen per week op projectlocatie te werken.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Wouter Tebbe
wouter.tebbe@dovregroup.com
+31610455558


Roman Stepankov
roman.stepankov@dovregroup.com


Location

ID

Job ID: #25133