Prosjektdirektør IT – Oslo

Introduction

Work Location: Oslo
Contract Period: ASAP – 12 mnd + optional perid of 6 months
Fulltime (100%)

Function

For å styrke dette teamet ytterligere, søkes det etter en svært erfaren prosjektleder til å ta en rolle som prosjektdirektør i programmet. Som prosjektdirektør har du tung erfaring fra prosjektledelse av teknologiprosjekter og er vant til å jobbe med internasjonale leverandører. Vi søker en som er operativ og løsningsorientert i sin tilnærming og har evnen til å skape gode samarbeidsrelasjoner med ulike interessentgrupper.


Arbeidsoppgaver

• ansvarlig for oppfølging av programområdets leveranser
• lede og følge opp prosjekter, spesielt fokus på å sikre og videreutvikle samhandling med interne og eksterne aktører
• sikre en leveranserettet, løsningsorientert og proaktiv arbeidskultur på tvers av interne og eksterne prosjekt og interessenter
• budsjettansvar for programområdet
• personalansvar for prosjektleder(e)
• proaktivt bidra til programmets totale leveranser samt videreutvikling av effektiv og helhetlig programstyring

Requirements

Kompetanse- og erfaringskrav

• relevant utdannelse på universitets-/høyskolenivå
• omfattende (mer enn 10 år) erfaring med helhetlig ledelse av større IT-prosjekter, gjerne fra store og komplekse organisasjoner
• omfattende (mer enn 10 år) erfaring med oppfølging av leveranser og milepæler fra eksterne leverandører
• sertifiseringer i IT-prosjektledelse for eksempel PRINCE2, PMP eller liknende
• erfaring med veiledning av medarbeidere og personalledelse er en fordel
• behersker norsk og engelsk meget godt skriftlig og muntlig

Andre egenskaper
• selvgående og handlekraftig, med stor grad av gjennomføringsevne
• gode samarbeidsevner, og opptrer som en meningsfull og tydelig sparringspartner fra førstedag
• løsningsorientert, kommersiell og strategis
• strukturert, er engasjert og har stor arbeidskapasitet
• god formuleringsevne på både norsk og engelsk, og har demonstrert gode evner til å bygge og ivareta relasjoner

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Andrea Reinertsen
Senior Recruiter
andrea.reinertsen@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #28228