Prosjektleder anskaffelser – Stavanger

Introduction

Work location: Stavanger
Start date: ASAP
Duration: ASAP – 2år (Opsjon på 1år + 1år + 1år + 1år)

Function

 • Lede prosjektets anskaffelsesavdelingen og sørge for at arbeidsoppgaver knyttet til gjennomføring av anskaffelser og oppfølging av varsler og krav blir gjennomført i en prioritert rekkefølge.
 • Følge opp hver enkelt i anskaffelsesavdelingen og sørge for at alle har en håndterbar arbeidsportefølje knyttet til de forskjellige oppgavene som tilfaller avdelingen.
 • Bistå prosjektdirektør med strategiarbeid knyttet til anskaffelser, samt sørge for et godt samarbeid med prosjektledelsen og prosjekteringsgruppen (PG).
 • Sørge for at administrative kontraktsdokumenter til enhver tid er oppdatert i henhold Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA), samt sørge for at det utarbeides hensiktsmessige administrative retningslinjer innenfor fagområdene offentlige anskaffelser og endringsstyring.
 • Utarbeide månedlig anskaffelsesplan med basis i input fra PG, byggeledelsen, prosjektleder MTU, samt inkludere status i de forskjellige pågående anskaffelsesprosesser og sørge for at denne planen blir gjennomført.
 • Gjennomføring av anskaffelsesprosesser i henhold til LOA/FOA innenfor entreprise, MTU og tjenesteanskaffelser inkludert lede forhandlinger, gjennomføre kontraktsmøter og utarbeide kontrakter.

Requirements

 • Konsulenten skal ha høyere utdannelse på mastergradsnivå.
 • Konsulenten må ha dokumentert ledererfaring på minst 5 år innenfor fagområdet offentlige anskaffelser.
 • Konsulenten har erfaring med komplekse offentlige entrepriseanskaffelser og har derav har god kjennskap til NS8405.
 • Positivt hvis konsulenten i tillegg har erfaring med større anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr og erfaring fra helsesektoren.
 • Konsulenten skal ha god kunnskap og praktisk erfaring med konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell og prosjektstyringsverktøyet Pims365.

Personlige egenskaper:

 • God anskaffelsesrettslig, økonomisk og administrativ forståelse.
 • Gode lederegenskaper og samarbeidsegenskaper.
 • Kunne arbeide selvstendig, effektivt og strukturert.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk.
 • Kunne håndtere stress og perioder med høyt arbeidspress og ha godt humør.
 • Være proaktiv og ha en høy grad av gjennomføringsevne.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24280