Prosjektleder anskaffelsesfasen ERP – Oslo

Introduction

Arbeidssted: Ingen krav til fast lokasjon, men møter i Oslo, Drammen eller Sarpsborg må påregnes
Oppstart: Snarest, senest 15.06.2023
Varighet: 31.01.2025 med mulighet for forlengelse
Stillingsprosent: 50%

Function

Følgende overordnede oppgaver tillegges (ikke utfyllende):

  • Rapportering og deltagelse i prosjektstyret
  • Bidra med faglige råd knyttet til relevante områder
  • Lede arbeidet med å ferdigstille konkurransegrunnlaget
  • En del av teamet i forhandling med leverandør(er)

Requirements

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Tung erfaring som prosjektleder i komplekse organisasjoner, herunder erfaring med organisasjonsutvikling og dokumentert erfaring fra anskaffelse av en ERP-løsning som skal dekke behovet til flere virksomheter. 
  • Det er en fordel med erfaring der IKS eller tilsvarende er avtalepart.
  • Kjennskap til det aktuelle fagområdet (ERP/forretningssystem) – gjerne også overordnet kunnskap/forståelse om arkitektur/deling av data, automatisering og kunstig intelligens
  • Dokumentert erfaring med å kommunisere med et stort aktørbilde i en matriseorganisasjon
  • Erfaring og kjennskap til alle faser i et prosjekt

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Vilde Fjeldstad
Recruiter
vilde.fjeldstad@dovregroup.com
#LI-VF1

Location

ID

Job ID: #32439