Prosjektleder / Koordinator – Oslo

Introduction

Arbeidsted: Oslo
Oppstart: 07.08.2023
Varighet: 31.12.2023, mulighet for forlengelse inntil 6 måneder av gangen inntil 1 år
Stillingsprosent: 20%

Function

Det søkes etter erfaren prosjektleder/koordinator som kan ivareta kundens gjennomføringsevne videre i prosjektet.
Aktuelle oppgaver vil være:

 • Koordinering
 • Koordinere i tett samarbeide med relevante aktører
 • Planlegge og sikre fremdrift av leveranser
 • Rapportere på status og fremdrift
 • Organisere og planlegge møte med styringsgruppe og HOD

Det kan tilkomme andre arbeidsoppgaver underveis i utførelsen av bistanden

Requirements

 • Minst fem års erfaring med prosjektledelse av større prosjekter, med stort aktørbilde.
 • Teknisk forståelse for digitalisering av manuelle arbeidsprosesser.
 • Relevant sertifisering i prosjektledelse.
 • Erfaring også med prosessledelse, tjenestedesign, etablering av business case og målbilde samt utarbeidelse av strategi.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, skriftlig og muntlig.
 • Særdeles god samarbeidsevne.
 • Kjennskap til og kompetanse om pasientjournalsystemer og deres systemleverandører.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Vilde Fjeldstad
Recruiter
vilde.fjeldstad@dovregroup.com
#LI-VF12

Location

ID

Job ID: #29731