Prosjektleder og Sr. Prosjektingeniør – Stavanger

Introduction

Location: Stavanger
Duration: 12.08.2024 -31.08.2025

Function

 • Gjennomgående teknisk og kommersielt ansvar for prosjekter.
 • Lede multidisipline prosjekteringsteam med fokus på leveranse og HMS.
 • Utvikle godt samarbeid med kundens representanter.
 • Følge opp installasjon gjennom deltagelse i møter med installasjonspersonell.
 • Definere prosjektets mål og suksesskriterier, herunder omfang, plan, ressurs og kost.
 • Identifisere tekniske løsninger, vurdere alternativer og anbefale løsninger.
 • Etablere prosjektplan i samarbeid med planlegger og prosjektteam.
 • Kostnadsestimering og prognoseoppfølging i prosjekt i samarbeid med estimator, kostkontroller og prosjektteam.
 • Bidra til kontinuerlig forbedring i bedriftens prosesser og arbeidsmetoder.
 • Håndtere HMS og prosjektrisiko gjennom aktiv risikostyring og ledelse.
 • Ha god kjennskap til prosjektets styringssystemer og sørge for etterlevelse av disse.

Requirements

 • Det er ønskelig med minimum 5 års prosjektleder erfaring
 • Fordel med erfaring fra offshore vedlikeholdsprosjekter
 • Evne til å lede og styre multidisipline team
 • God forståelse for relevante regelverk
 • Minimum 3-5 års universitetsutdannelse
 • Lang og relevant erfaring kan erstatte minimumskrav til utdanning
 • Evne til godt lederskap
 • Strukturert med evne til å håndtere og lede ulike prosjektteam samtidig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Proaktiv og løsningsorientert
 • Målbevisst og resultatorientert
 • Selvstendig og initiativtakende

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

David Rudden
Key Account Manager
david.rudden@dovregroup.com
#LI-DR1

Location

ID

Job ID: #32824