Prosjektleder – Oslo

Introduction

Arbeidssted: Region Nord, Øst og/eller Sør-Vest
Oppstart: Snarest
Varighet: Snarest  – 31.12.21

Function

Det forventes at innleide ressurser skal yte tjenester som en del av oppdragsgivers organisasjon, herunder, men ikke begrenset til:

 • Tilbudsledelse
 • Prosjektledelse, herunder blant annet planlegge, gjennomføre og følge opp prosjekter i samsvar med avtalte mål og rammer

Prosjektporteføljen består av mindre jernbanerelaterte vedlikeholdsprosjekter og kan omfatte følgende type leveranser:

 • Sporarbeid
 • Signalteknisk arbeid
 • Strømforsyning lav- og høyspent arbeid
 • Annet anleggsarbeid i og ved jernbanespor
 • Fjellbolting
 • Annet jernbanerelatert arbeid

Requirements

Det stilles følgende krav til tilbudte ressurser:

 • Skal ha erfaring fra å lede og styre entreprenørprosjekter i norsk jernbane-infrastruktur
 • Skal ha erfaring med norske kontraktstandarder (NS8405/06/07)
 • Skal kunne vise til minimum 5 års erfaring innenfor relevante prosjekter de siste 10 årene

Videre vil det vektlegges:

 • Kjennskap til relevant regelverk for arbeid i og ved spor
 • Tverrfaglig forståelse for de tekniske systemene i jernbane, med underbygning, overbygning, strømforsyning og signal
 • Erfaring som prosjektleder innen jernbanetekniske entrepriser (planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter)
 • Erfaring med endringshåndtering
 • Erfaring med dokumenthåndtering i jernbaneprosjekter
 • Erfaring med og kunne beherske dataverktøy som naturlig tilhører stillingen
 • Det forventes at innleide ressurser kan jobbe selvstendig, er fleksibel og har stor arbeidskapasitet og at de har gode samarbeidsevner
 • Det forventes at de innleide ressursene kan kommunisere meget godt skriftlig og muntlig på norsk

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #25153