Prosjektleder – Stavanger

Introduction

Work location: Stavanger
Duration: 16.01.2023 – 15.01.2025

Function

Arbeidsoppgaver:

– Ledelse av studier og gjennomføringsoppdrag innen MMO prosjektportefølje.
– Gjennomføre prosjekter/oppdrag slik at HMS-krav med tilhørende risikostyring er ivaretatt i alle faser av gjennomføringen og i valg av teknisk løsning.
– Ansvarlig for oppdragets tekniske og økonomiske resultater.
– Sikre at prosjektets/oppdragets arbeidsomfang er klart definert, og at det estimeres, planlegges og gjennomføres ihht. kontraktuelle forpliktelser, interne krav og etablert styringssystem.
– Definere behov for kapasitet og kompetanse gjennom etablering og vedlikehold av ressursplan for oppdraget.
– Sikre en effektiv involvering og styring av underleverandører og 3. parts leverandører.
– Ekstern og intern rapportering ihht. kontraktuelle forpliktelser og interne krav.
– Sikre at alle endringer blir identifisert, kvantifisert og behandlet ihht. etablerte avvik-/endringsprosedyrer.
– Sikre effektiv kommunikasjon og et tillitsfullt samarbeid med kundene.


Requirements

Utdannelse:

– Relevant Bachelor- eller Masterutdanning.
– Fagbrev eller Teknisk fagskole i kombinasjon med relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Kompetanse / erfaring:

– Teknisk utdanning
– Minimum 5 års relevant prosjektledererfaring
– Erfaring fra V&M/MMO og Equinor som kunde
– God forståelse for- og erfaring med gjennomføring av multidisipline prosjekter, gjerne modifikasjonsprosjekter på topside.
– God forståelse for oppbygging av estimater/planer.
– God kommersiell/kontraktuell erfaring og forståelse.

Systemverktøy:

– MS Office
– PIMS, ProCoSys, STID, SAP, ARIS

Offshore sertifikat: Fordel, men ikke et krav.

Språkkrav: Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

– Tar ansvar for HMS, kvalitet i leveranser, økonomisk inntjening, egen prestasjon, egen og andres trivsel og motivasjon.
– Målfokusert ift. å forstå oppgaven, akseptere hard prioritering og måling av resultater.
– Nytenkende ved å være kritisk og utfordrende til eksisterende praksis, være nysgjerrig og kreativ.


Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Elena Krag Lien
Recruiter
elena.lien@dovregroup.com
#LI-EL1

Location

ID

Job ID: #28855