Prosjektleder – Tønsberg

Introduction

Work location: Porsgrunn og/eller Tønsberg
Start date:1. september
Duration: 1.september – inntil 3år

Function

 • Prosjektleder innehar den ledende rollen i prosjektet
 • Prosjektleders hovedoppgaver er å organisere, lede og koordinere prosjektet
 • Prosjektleder skal beslutte prosjektets anskaffelses- og gjennomføringsstrategi
 • Levere avtalt prosjektomfang til avtalt tid og kost i henhold til kunden sin prosjektstyringsprosess
 • Avklare prosjektets ressursbehov, etablere ressursavtaler og prosjektteam, utarbeide planer, kontrollere og følge opp arbeidet, reagere på avvik, iverksette nødvendige tiltak og eskalere ved behov
 • Følge opp og rapportere status til prosjekteier og prosjektkontoret iht. kunden sin prosjektmetodikk
 • Gjennomføre avtalte kvalitetstiltak
 • I byggeprosjekter er prosjektleder byggherrens representant dersom ikke annet er beskrevet

Requirements

Kandidaten som tilbys bør ha følgende kompetanse:

 • God kompetanse som prosjektleder, gjerne i form av prosjektlederutdanning eller prosjektlederkurs
 • Bred erfaring med arbeid med prosjektledelse og prosjektoppfølging, gjerne fra tverrfaglige prosjekter
 • Elektroteknisk kunnskap er en fordel

Ønskede personlige egenskaper hos kandidaten:

 • Gode samarbeidsevner
 • Engasjert, positiv og resultatorientert, med en strukturert og ryddig arbeidsform
 • Evne til å bygge relasjoner og nettverk, teamorientert med gode kommunikasjonsegenskaper

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24391