Prosjektøkonom – Oslo

Function

 • Oppfølging og rapportering av kostnadsutvikling
 • Rapportering (periodisk månedsrapport og innspill til statusrapport)
 • Budsjettering
 • Økonomioppfølging av kontrakter (målsum, fastpris, regningsarbeid)
 • Delta i rapporteringsmøter, kontraktsmøter og økonomimøter med entreprenører
 • Bistå kontraktsansvarlig med ajourføring av endringslogg og prognose
 • Støtte prosjektledelsen med økonomisk rådgiving og rapportering
 • Oppfølging av ekstern finansiering
 • Utstede bestillinger
 • Fakturabehandling
 • Analysearbeid både på kontrakts- og prosjektnivå
 • Bistå med ad hoc økonomioppgaver
 • Videreutvikle og forbedre prosjektspesifikke rutiner og prosedyrer knyttet til prosjektstyring

Requirements

Kompetansekrav:

 • Utdanning på universitets- eller høyskolenivå innenfor økonomi
 • Minimum 3 års erfaring som prosjektøkonom eller i tilsvarende rolle
 • Kompetanse innenfor fagområdet prosjektstyring herunder prosjektøkonomi
 • Erfaring med prosjektstyringsverktøy som ISY Prosjekt Økonomi eller tilsvarende
 • Erfaring fra store, komplekse prosjekter
 • Erfaring fra bygg- og anleggsbransjen eller industri
 • Analytisk, metodisk, systematisk og strukturert
 • Evner å ha god oversikt og er resultatorientert
 • Har gode evner til å samarbeide og kommunisere
 • Er teambygger og samarbeidsorientert

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Vilde Fjeldstad
Recruiter
vilde.fjeldstad@dovregroup.com
#LI-VF1


Location

ID

Job ID: #30707