Prosjektplanlegger – Fornebu

Introduction

Work Location: Fornebu
Duration: 01/06/2022 – 31/05/2023

Function

• Utarbeide og følge opp fremdriftsplaner gjennom alle faser av leveranseprosjektene
• Samarbeide med sentrale deltakere i prosjektet, herunder Prosjektleder, Ingeniører, Dokumentkontroll og Controller
• Sikre at planer og rapportering er i samsvar med kontrakt
• Etablere og vedlikehole effektive rutiner for å overvåke og kontrollere faktisk fremdrift for hele leveransen.
• Identifisere, analysere og rapportere avvik til prosjektledelsen
• Vurdere og håndtere endrings- og tilleggsarbeiders betydning for kritisk fremdrift i prosjektet
• Delta aktivt i risikostyringsprosessen med fokus på eventuell påvirkning på fremdrift

Requirements

• Høyere administrativ, økonomisk eller teknisk utdanning
• Har «Planlegging» og «Prosjektgjennomføring» som fagområde
• Erfaring fra planlegging av bygging av infrastruktur (vei, jernbane, bygg) – og/eller fra olje & gass-prosjekter
• En fordel med erfaring fra en EPC-/totalleverandør
• Erfaring med bruk av planverktøy, gjerne Safran eller Primavera
• Fordel med kunnskap om MS Project og gjerne ulike dashbord verktøy som Power BI
• Gjerne kjennskap til SAP, men ikke et krav

Språk:
• Gode språkkunnskaper i norsk er nødvendig • Må beherske engelsk flytende skriftlig og muntlig

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Anne Siqveland
Key Account Manager
anne.siqveland@dovregroup.com


Location

ID

Job ID: #27322