Prosjektstyrer – Oslo

Introduction

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: Snarest
Varighet: Snarest – 1år (opsjon 1år)

Function

Ansvarsområder/Resultatansvar

 • Effektiv og proaktiv prosjektstyring i prosjekter, inkludert funksjonene kostkontroll, fremdriftsplanlegging, usikkerhetsstyring og estimering
 • Forutsigbar og transparent rapportering av prognoser og aktiviteter innenfor prosjektstyringsfunksjonene for prosjektene
 • Vedlikehold og oppdatering av ISY Prosjektøkonomi
 • Kostnads og kommersielt fokus i prosjektet

Hovedoppgaver

 • Operativ prosjektstyrer med ansvaret for å integrere alle fagene innen prosjektstyring i prosjektet – ansvarlig for å vedlikeholde alle styringsdokumenter og verktøy innen prosjektstyring
 • Arbeide med prosjektenes leveranser innen prosjektstyring og økonomistyring, inkludert estimater, budsjetter, prognoser, fremdriftsplaner, usikkerhetsstyring, prosjektregnskap og kontantstrøm i samsvar med styrende dokumenter, systemer, og retningslinjer hos kunden
 • Bistå i arbeidet med kontraktsadministrasjon og endringsstyring
 • Kontroll og analyse av leverandørens rapporter som er basis for prosjektets styring
 • Tett dialog og oppfølging av prosjekt-team, og delta i prosjektmøter etter behov
 • Sørge for utarbeiding av trender, analyser av problemområder og konsekvenser for fremdrift og kostnader med anbefaling om korrigerende tiltak som underlag for beslutninger i prosjektledelsen
 • Sparringspartner og tett rådgiver til Prosjektsjef. Innehar utfordrerrollen innen kommersielle/kostnads temaer i prosjektet
 • Faglig innhold innenfor vederlag, fremdriftsplaner og administrative krav i nye kontrakter og evaluere den kommersielle delen av anbudsdokumenter i prosjektene.
 • Etablere/vurdere kostnad, plan, og andre kommersielle konsekvenser av forslag til prosjektendringer og komme med anbefalinger.
 • Sikre effektiv kontraktsadministrasjon/endringsordre prosess
 • Prosjektets økonomi- og regnskapsrapportering. Delta i utarbeiding av månedsrapport og andre prosjektrapporter etter behov

Requirements

Kompetanse – kunnskap og erfaring

 • Høyere teknisk eller økonomisk utdanning
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen.
 • 5 års erfaring fra prosjektstyring i store prosjekter
 • Erfaring med kostnadsstyring fra byggherreorganisasjon, rådgiver- eller entreprenørbransjen
 • Inngående kjennskap til verktøy, systemer og prosedyrer innenfor budsjettering, kostnadsstyring og fremdriftsstyring av store prosjekter
 • Det er en fordel med kompetanse på ISY prosjektstyringsverktøy
 • Det er en fordel med kompetanse på P6 Primavera.
 • Det er en fordel med kjennskap til PIMS

Kompetanse – personlige egenskaper

 • Analytiske og kommersielle egenskaper
 • Strukturert og effektiv
 • Gode samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #25078