Prosjektstyrer – Oslo

Introduction

Work location: Oslo
Start date: Snarest
Duration: Snarest – 1år (Opsjon opptil 1år)

Function

Ansvarsområder/resultatansvar

 • Effektiv og proaktiv prosjektstyring i prosjekter, inkludert funksjonene kostkontroll, fremdriftsplanlegging, usikkerhetsstyring og estimering
 • Forutsigbar og transparent rapportering av prognoser og aktiviteter innenfor prosjektstyringsfunksjonene for prosjektene
 • Vedlikehold og oppdatering av ISY Prosjektløkonomi
 • Kostnads og kommersielt fokus i prosjektet

Hovedoppgaver

 • Operativ prosjektstyrer med ansvar for å integrere alle fagene innen prosjektstyring i prosjektene iht. styrende dokumenter, systemer, og retningslinjer hos kunden
 • Fagansvar for prosjektenes leveranser innen fremdrifts- og økonomistyring, herunder ivareta kritisk linje, aktivitetskoder, samsvar med prosjektmodell, estimater, budsjetter, prognoser, prosjektregnskap og kontantstrøm
 • Fagansvar for prosjektenes leveranser innen ressursstyring og usikkerhetsstyring, inkludert oppfølging mot ressurseier og grensesnitt mot intern budsjettprosess, samt ivareta krav til løpende usikkerhetsstyring og usikkerhetsanalyser
 • Ansvarlig for å vedlikeholde alle styringsdokumenter og verktøy innen prosjektstyring. Herunder operativt ansvar for prosjektverktøyene Pims 365, Primavera P6, ISY og Agresso
 • Bistå i arbeidet med kontraktsadministrasjon og endringsstyring mot leverandører, Jernbanedirektoratet og prosjekteier
 • Redaktør for prosjektets månedsrapportering med fagansvar innen prosjektstyring, samt bistå med tertialrapportering, grunnlagsmateriale og rammefordelingsforslag
 • Bistå ved valg av kontraktstrategi og krav innen prosjektstyring i nye kontrakter
 • Sparringspartner og tett rådgiver til Prosjektsjef

Requirements

Kompetanse – kunnskap og erfaring

 • Høyere økonomisk utdanning
 • 5 til 10 års erfaring fra prosjektstyring i store samferdselsprosjekter
 • Kjennskap til Bane NOR som organisasjon, inkludert rutiner, prosesser og styringssystem
 • God kompetanse på IKT verktøyene Pims 365, Primavera P6, ISY og Agresso

Kompetanse – personlige egenskaper

 • Analytiske og kommersielle egenskaper
 • Strukturert og effektiv
 • Gode samarbeidsevner.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24401