Prosjektstyrer – Tangen

Introduction

Arbeidssted: Tangen
Oppstart: Snarest
Varighet: 31.07.2024, mulighet for 6 måneders forlengelse

Function

 • Operativ prosjektstyrer i prosjektet med ansvar for å integrere alle fagene innen prosjektstyring i prosjektet – ansvarlig for å bidra til å vedlikeholde alle styringsdokumenter og verktøy innen prosjektstyring.
 • Arbeide med prosjektets leveranser innen prosjektstyring og økonomistyring, inkludert estimater, budsjetter, prognoser, fremdriftsplaner, usikkerhetsstyring, prosjektregnskap og kontantstrøm i samsvar med styrende dokumenter, systemer, og retningslinjer hos kunden. Bistå i arbeidet med kontraktsadministrasjon og endringsstyring.
 • Kontroll og analyse av leverandørens rapporter som er basis for prosjektets styring
 • Tett dialog og oppfølging av prosjekt team, og delta i prosjektmøter etter behov.
 • Sørge for utarbeiding av trender, analyser av problemområder og konsekvenser for fremdrift og kostnader med anbefaling om korrigerende tiltak som underlag for beslutninger i prosjektledelsen.
 • Faglig innhold innenfor vederlag, fremdriftsplaner og administrative krav i nye kontrakter og evaluere den kommersielle delen av anbudsdokumenter i prosjektet. Etablere/vurdere kostnad, plan, og andre kommersielle konsekvenser av forslag til prosjektendringer og komme med anbefalinger.
 • Prosjektets økonomi- og regnskapsrapportering. Delta i utarbeiding av månedsrapport og andre prosjektrapporter etter behov.

Requirements

 • Høyere utdanning innen relevante fag
 • Analytiske og kommersielle egenskaper
 • Strukturert og effektiv
 • Gode samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Gode norsk kunnskaper

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Vilde Fjeldstad
Recruiter
vilde.fjeldstad@dovregroup.com
#LI-VF1


Location

ID

Job ID: #29774