Prosjektstyrere – Oslo

Introduction

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: Snarest
Fast stilling

Dovre Group Consulting AS fortsetter satsingen innen bistand til gjennomføringen av store investeringsprosjekter. Vi søker erfarne prosjektstyrere med erfaring fra bygg og anlegg, energi, IKT, forsvar og/eller fornybar sektor. Primært ser vi etter deg med erfaring fra både oppstarts/planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og avslutningsfasen til investeringsprosjekter i bygg og anlegg, infrastruktur, samferdsel og kraftforsyning/energisektoren.

Hvem er vi

Dovre Group Consulting AS er en del av Dovre Group- konsernet som er et internasjonalt børsnotert selskap med kontorer i 5 land. Vi leverer rådgivere, prosjektpersonell, utredning og utviklingsleveranser til en rekke offentlige og private virksomheter med kjernevirksomhet knyttet til de største og mest kompliserte investeringsprosjekter og driftsanskaffelser i Norge. Dovre Group Consulting AS er ratet som et av Norges beste konsulentselskap.

Function

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide med prosjektenes leveranser innen prosjektstyring og økonomistyring, inkludert estimater, budsjetter, prognoser, fremdriftsplaner, usikkerhetsstyring, prosjektregnskap og kontantstrøm
 • Utarbeide trender, analyser av problemområder og konsekvenser for fremdrift, kostnader med anbefaling om korrigerende tiltak som underlag for beslutninger til ledelse i prosjektet
 • Rapportering av status for prosjektene iht. definerte krav
 • Bistå i arbeidet med kontraktsadministrasjon og endringsstyring
 • Inneha utfordrerrollen innen kommersielle/kostnads-temaer i prosjektet

Requirements

Krav til kandidaten

 • Høyere utdanning (siv.øk, siv.ing, eller tilsvarende)
 • Fem til ti års relevant erfaring fra prosjektstyring i store investerings – og utbyggingsprosjekter, fortrinnsvis på byggherresiden
 • Du har god forretnings- og markedsforståelse
 • Erfaring med kontraktsoppfølging, risikostyring og fremdriftsplanlegging er en fordel
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, samt gode IT-kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Jobber godt i team, men er også selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evner å følge etablerte prosesser
 • Resultatorientert
 • Strukturert og analytisk
 • Tillitsskapende, fremoverlent og bidrar til et godt miljø på arbeidsplassen

Offer

Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver og mulighet til å være med på noen av de største prosjektene i Norge. I Dovre Group får du et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer. Du får muligheten til å jobbe operativt i prosjekt, og med tverrfaglige oppgaver, samt konkurransedyktige betingelser.

Information

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Christine Skodvin
Recruitment Manager
christine.skodvin@dovregroup.com
#LI-CS1

Location

ID

Job ID: #31155