Rådgiver BIM – Trondheim

Introduction

Arbeidssted: Trondheim
Oppstart: Snarest, men senest 01.09.2024
Varighet: 1 år med opsjon 1+1+1 år


Function

 • Bistå prosjektledelsen og proaktivt øke bruk i alle prosjektets faser med hensyn til BIM
 • Bidra med å ivareta Kundens BIM-krav i alle prosjektets faser
 • Bidra i kvalitetssikring av leveranser i prosjekter
 • Bidra til å sikre effektiv informasjonsflyt mellom prosjektene (PIM) og drift (AIM)
 • Bidra i risikovurderinger, samt planlegge og delta i revisjoner og verifikasjoner
 • Bidra til etterlevelse av norske og internasjonale standarder og håndbøker innen faget
 • Bidra til innovasjon og erfaringsoverføring via Kundens fagnettverk for BIM 
 • Bidra til å videreutvikle bruken av BIM i selskapet både i forhold til strategi, kompetanse og metodikk

Requirements

 • Utdannelse innen relevante fagområder
 • Erfaring med BIM i samferdselsprosjekt
 • Kjennskap til nasjonale og internasjonale BIM-standarder
 • Kjennskap til utviklingsarbeider rundt BIM i bransjen

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin 
Recruitment Manager
christine.skodvin@dovregroup.com
#LI-CS1

Location

ID

Job ID: #32288