Rådgiver systematisk ferdigstillelse – Trondheim

Introduction

Arbeidssted: Trondheim

Oppstart: Snarest, men senest 01.09.2024

Varighet: 1 år med gode muligheter for forlengelse

Stillingsprosent: 50-75%

Function

 • Påse at totalentreprenøren iverksetter og leverer en Plan for Systematisk Ferdigstillelse, og videre påse at prosjektet etterlever planen og ambisjonene lagt i Kundens veileder for systematisk ferdigstillelse. 
 • Utarbeide struktur, systematikk og systemer for arbeidsprosessen basert på digitale modeller og arbeidsprosesser.
 • Definere prosjektspesifikke krav og rutiner for testing, verifikasjon og idriftsettelse.
 • Oppfølging og verifisering av idriftsettelsesaktiviteter.
 • Dokumentasjon fra fullføringsprosessen og idriftsettelse gjennom digitale modeller.
 • Oppfølging og bistand til tekniske rådgivere innen andre fagområder i egen organisasjon.
 • Oppfølging av totalentreprenør, gjennom å påse at det holdes oversikt over, og rapporterer status til prosjektledelse.

Stillingen vil måtte ha vesentlig samarbeid med de andre prosessfagene BIM, dokumentstyring og kvalitet.

Requirements

 • Erfaring fra å lede systematisk ferdigstillelse i større, komplekse utbyggingsprosjekt gjennom alle prosjektfaser (definere og registrere ferdigstillelsesomfang, knytte opp sjekklister, følge opp kontroller, testing og overlevering).
 • Erfaring fra fag innenfor eller med grensesnitt mot systematisk ferdigstillelsesfaget (byggeleder, kontrollingeniør, kvalitet, prosjektering, osv.)
 • Erfaring fra bruk av ferdigstillelsesverktøy slik som PIMS, Omega 365, TaskCtrl, eller lignende
 • Variert teknisk tverrfaglig erfaring fra relevante prosjekter, primært veiprosjekter.
 • Relevant kompetanse: Teknisk kompetanse fra et eller flere tekniske fag som veiteknikk, konstruksjon, tunnel, elektro, automasjon og trafikksikkerhet samt oppstart og overlevering til drift av komplekse anlegg. Innenfor Lean, Prince2 og/eller ITB
 • Må ha førerkort klasse B
 • I tillegg til norsk, beherske engelsk skriftlig og muntlig.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Recruitment Manager
christine.skodvin@dovregroup.com 
#LI-CS1

Location

ID

Job ID: #32289