Release Train Engineer – Oslo

Introduction

Work location: Oslo
Start date: August 2021
Duration: August 2021 – august 2022 (opsjon 1 + 1år)

Function

 • Fasilitere Agile Release Train (ART) eventer og prosesser, og hjelpe teamene med å levere verdi
 • Kommunisere med interessenter, rapportere/eskalere hindringer, risikohåndtering og drive prosesser for kontinuerlig forbedring
 • Bidra i prosesser for planlegging og koordinering for alle leveranser hos kunden
 • Følge opp resultater av sprinter og program inkrementer og bistå med håndtering av avvik
 • Sikre gode samarbeidsprosesser og riktig bruk av verktøy
 • Veilede/rådgi ledere, team og scrum mastere i Smidig praksis og mindset
 • Jobbe med Product Management og andre interessenter for å sikre strategi og gjennomføring av program inkrementer
 • Kontinuerlig jobbe med optimalisering av flyt på ulike nivåer i organisasjonen
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av rutiner og prosesser det jobbes etter

Requirements

 • Dokumentert erfaring med rammeverket SAFe
 • Dokumentert erfaring i rollen som Release Train Engineer (RTE) eller tilsvarende
 • Bør ha dokumentert erfaring innenfor kraftdomenet og helst balanseringsområdet
 • Bør ha dokumentert erfaring i planlegging og ledelse av store smidige utviklings- prosjekt/program
 • Bør ha erfaring med å følge opp leveranser fra eksterne leverandører
 • Løsningsorientert og samarbeidsvillig
 • God muntlig og skriftlig forståelse i både norsk og engelsk


Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24406