Risk koordinator – Stavanger

Introduction

Work location: Stavanger
Duration: ASAP og 2 års kontrakt.

Function

• Være en proaktiv risk pådriver i samarbeid med ledelse i prosjektet og nøkkelpersonell i prosjektorganisasjonen.
• Planlegge for å gjennomføre interne risk møter og risk workshops på kontinuerlig basis og ved behov.
• Delta på eksterne risk møter med Kunde for å gå gjennom topp risikoer, muligheter og aksjoner i prosjektet.
• Kommunisere risiko med ulike disipliner som eksempelvis Engineering, Construction, HMS&K, og prosjektkontroll for å identifisere og håndtere potensielle risker innen ulike områder.
• Sørge for at risiko- og mulighetsregisteret i Pims til enhver tid er oppdatert og at risker og aksjoner er fulgt opp innen gitte tidsfrister.
• Arbeide for en robust risikokultur ved å fokusere på god risikokommunikasjon, risikofamiliarisering og risikobevissthet i prosjektorganisasjon i samarbeid med prosjektledelse

Requirements

• Du er utdannet på bachelor- eller masternivå.
• Norsk er hovedspråk, men kandidaten må ha gode engelskkunnskaper.
• Du har bred erfaring innen risikostyring, minimum 5-10år. Fortrinnsvis gode kunnskaper innen risikostyring i bedrifter eller fra større EPCI prosjekter.
• God erfaring i bruk av Pims risk og arbeid med risiko- og mulighetsregistre.
• God kjennskap til risikostyringskrav i ISO 9001 og ISO 31000.
• Du er en positiv lagbygger som har evnen til å oppnå gode resultater gjennom samarbeid med et ønske om å bidra til kundens og bedriftens beste.
• Du er en initiativtaker med god evne til å engasjere og kommunisere på tvers av disipliner og nivåer i organisasjonen.
• Du er selvstendig, systematisk og opptatt av å levere gode resultater.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Trine Nilsen
Senior Recruitment Manager
trine.nilsen@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #25053