Rotasjonskoordinator – Haugesund

Introduction

Work Location: Haugesund
Duration: 02.01.23 – 31.08.23

Function

• Mobilisering av personell til prosjekt i AST iht input fra prosjekt
• Delta i prosjektmøter
• Bestille reiser
• Påmeldinger til relevante kurs i Trainingportalen
• Andre adm.oppgaver ved behov

Requirements

Krav til utdannelse;
NA

Krav til erfaring;
• Erfaring fra tilsvarende oppgaver er ønskelig, men ikke krav. Opplæring vil bli gitt

Krav til kvalifikasjoner;
• Må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
• Strukturert og nøyaktig
• Løsningsorientert
• Erfaring med SAP/AST er et pluss

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Trine Nilsen
Senior Recruitment Manager
trine.nilsen@dovregroup.com
#LI-TN1

Location

ID

Job ID: #28764