Samfunnsøkonom – Oslo

Introduction

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: 01.06.2023
Varighet: 01.07.2024

Function

Arbeidet vil i hovedsak være tilknyttet områdeplaner, konseptvalgutredninger og behov- og lønnsomhetsanalyser av prosjekter i kundens portefølje.
Konkrete arbeidsoppgaver kan spenne vidt. Det kan både være aktuelt å ha hovedansvar for leveranser eller å ha ansvar for delleveranser. Arbeidet vil skje i tett samarbeid med andre samfunnsøkonomer, kraftsystemanalytikere og planansvarlige hos kunden

Requirements

  • Høyere økonomisk utdannelse som samfunnsøkonom, siviløkonom eller tilsvarende
  • Mer enn 2 års relevant arbeidserfaring er ønskelig
  • God kunnskap og forståelse for metodikk innen samfunnsøkonomiske analyser, herunder investeringsanalyse.
  • God kjennskap til relevante rammebetingelser for det norske energimarkedet og –systemet.
  • Kunnskap om, eller erfaring fra, konseptvalgutredninger eller kvalitetssikring av disse, er en fordel
  • Kunnskap om kunden eller tilsvarende virksomheters forretningsprosesser er en fordel
  • God formidlingsevne muntlig og skriftlig på norsk
  • Selvgående og resultatorientert, og har gode samarbeidsevner

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Vilde Fjeldstad
Recruiter
vilde.fjeldstad@dovregroup.com
#LI-VF1

Location

ID

Job ID: #29971