Senior Electro Engineer – Kristiansund

Introduction

Work location: Kristiansund
Duration: 01.10.21 – 31.12.22

Function

• Prosjektledene og utførende ingeniør for sine SPC-prosjekter
• Planlegge, utføre og dokumentere modifikasjoner ved hjelp av FSR og SAP
• Etterleve Shell standarder og krav i henhold til norsk lov
• Planlegge og følge opp Turnaround scope oppgaver:
• Presentere initiativ i DG0
• Gjennomføre kost/nytte og riskgjennomgang for å sette prioritering på prosjektene
• Utvikle prosjekt og involvere relevante andre ressurser for godkjenning til utførelse
• Tett oppfølging av leverandører og sørge for riktig innkjøp av utstyr, tjenester og dokumentasjon av dette
• Lage multidisipline jobbpakker til utførende på site
• Koordinere med IAP-planlegger for å få jobber på plan, iht. plan strategi
• Input til vedlikeholdsstrategi, program, prosedyrer og instrukser
• Input til reservedelsregister, og sørge for at reservedeler er i henhold til vedlikeholdsstrategi
• Opprette planer og følge opp kontraktører med tanke på dokumentasjonsoppdatering

Requirements

• Bachelor eller Master innen elektro
• Gode skriftlige- og verbale kommunikasjonsegenskaper
• Kandidat må jobbe selvstendig med fokus på HSE og kvalitet i arbeid
• Flytende norsk skriftlig og muntlig, samt beherske engelsk muntlig og skriftlig.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Trygve Sandvik
trygve.sandvik@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #25118