Senior Engineer Automation – Stavanger

Introduction

Work Location: Stavanger 
Duration: ASAP – 31.12.2024
Num Consultant: 2

Function

 • Prosjektingeniør automasjon
 • Evaluere disiplinenes arbeidsomfang og utføre estimering
 • Detaljprosjektering/studier innen automasjonsfaget
 • FAT hos SAS systemleverandør (Emerson og/eller ABB (Advant) etc)
 • Kunne delta på utprøving onshore/offshore
 • Utføre as-built

Requirements

 • Bachelor eller master
 • Relevant erfaring fra offshore/onshore-relaterte prosjekter innen olje og gass
 • Erfaring med Emerson og/eller ABB (Advant) SAS-system
 • Erfaring med Equinor sine tekniske krav (TR- krav) innen automasjonsfaget
 • Erfaring med Equinor sine tekniske verktøy som ProCoSys, STID, etc.
 • Praktisk erfaring fra SAS-leverandører er en fordel (Emerson, ABB etc.)
 • Norsk/Engelsk muntlig og skriftlig
 • Selvstendig
 • Gode samarbeidsevner

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Andreas Rød
Recruiter
Andreas.rod@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #27517