Senior Engineer – Bergen

Introduction

Work location: Bergen
Duration: September 2021 –  Februar 2023

Function

Som materialingeniør vil man være prosjektdeltaker i ulike faser av prosjekter, alt fra tilbud og studier til detaljprosjektering. Posisjonen skal kunne bære disiplinansvar for material i egne prosjekter, bistand og samarbeid mot prosjektene i rammeavtalen.

Eksempel på arbeidsoppgaver vil være:
• Vurdere optimale løsninger ved materialvalg for rør, ventil og utstyr
• Oppfølging av innkjøpspakker og leverandører
• Disiplinsjekk av sertifikater og prosedyrer for material, sveising, NDT og overflatebehandling
• Rådgivning og evaluering av material og korrosjonsrelaterte skademekanismer
• Utarbeidelse av dokumentasjon og rapporter

Requirements

Krav til utdannelse:
• Bachelor- eller Mastergrad innen materialteknologi eller annet relevant fagområde
• Lang relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende utdannelse

Krav til arbeidserfaring:
• 5-10 års erfaring innen olje og gass relatert virksomhet
• Erfaring fra arbeid med vedlikeholds og modifikasjonsarbeid
• Kjennskap til offshore prosessystemer,
• God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og API standarder

Krav til kvalifikasjoner:
• Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
• Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
• Proaktiv og engasjert, oppsøke andre for råd og kunne dele egen erfaring
• God norskkunnskap er en fordel, ikke et krav

Krav til sertifikater:
• Grunnleggende sikkerhetskurs er en fordel, ikke et krav

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Cato Helle
Key Account Manager
cato.helle@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #25057