Senior Engineer – Bergen

Introduction

Work Location: Bergen
Duration: ASAP  – 31.12.23

Function

Sikkerhetsingeniøren vil ha ansvar for teknisk sikkerhet i egne studier og gjennomføringsprosjekter i vedlikehold- og modifikasjonsavtalen. Ingeniøren vil være del av et team av sikkerhetsingeniører og samarbeide også innad i disiplinen.
Eksempel på ansvarsområder i studie- og prosjekteringsfase av prosjekter i vedlikeholds- og:
• Aktiv og passiv brannbeskyttelse
• Områdeklassifisering og tennkildekontroll
• Brann og gassdeteksjon
• Rømning, evakuering og redning

Requirements

Krav til utdannelse:
Bachelor- (eller master-) grad innen relevant fagområde.

Krav til arbeidserfaring:
• Minimum 5 års arbeidserfaring
• God erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid, studier og realiseringsprosjekter
• Erfaring med HAZOP, HAZID og Design Review
• God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder
• Kjennskap til Equinors systemer og selskapsspesifikke krav er en fordel

Krav til kvalifikasjoner:
• Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
• Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
• Proaktiv og engasjert
• Gode norskkunskaper er en fordel, ikke et krav

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Cato Helle
Key Account Manager
cato.helle@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #25885