Senior Engineer – Bergen

Introduction

Work location: Bergen
Duration: September 2021 –  Februar 2023

Function

Som ingeniør på teknisk arbeidsmiljø vil man være prosjektdeltaker i et stort EPCI prosjekt.
Posisjonen skal kunne bære disiplinansvar for teknisk arbeidsmiljø og samarbeide med andre arbeidsmiljøingeniører og andre disipliner i prosjektet.

Eksempel på arbeidsoppgaver vil være:
• Design av teknisk arbeidsmiljø og vurdere optimale løsninger i prosjektet
• Kjemisk helserisikovurdering
• Oppfølging av human factors
• Oppfølging av støy og vibrasjoner
• Deltakelse i multidisipline designgjennomganger
• Oppfølging av innkjøpspakker og leverandører
• Utarbeidelse av dokumentasjon og rapporter
• Disiplinsjekk av dokumentasjon og rapporter fra andre arbeidsmiljøingeniører

Requirements

Krav til utdannelse:
• Bachelor- eller Mastergrad innen relevant fagområde
• Lang relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende utdannelse

Krav til arbeidserfaring:
• 5-10 års erfaring innen olje og gass relatert virksomhet
• Erfaring fra arbeid med vedlikeholds og modifikasjonsarbeid eller EPCI
• God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og API standarder
Krav til kvalifikasjoner:

• Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
• Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
• God norskkunnskap er en fordel, ikke et krav

Krav til sertifikater:
• Grunnleggende sikkerhetskurs er en fordel, ikke et krav

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Cato Helle
Key Account Manager
cato.helle@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #25056