Senior fremdriftsplanlegger – Oslo

Introduction

Arbeidssted: Storo
Oppstart: Snarest
Varighet: 31.12.2025 med mulighet for forlengelse

Function

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for planlegging og tidsplanlegging i prosjektet
 • Utvikle og forbedre eksisterende prosjektplanlegging og planleggingsrutiner sammen med planlegging og kostnadsledelse
 • Representere prosjektet med hensyn til planlegging overfor CBTC-entreprenøren
 • Eierskap til prosjektets Schedule Baseline
 • Verifisere fremdriften fra CBTC-hovedentreprenøren og sørge for at omfanget er inkludert i den overordnede prosjektplanen
 • Delta i kontraktsforhandlinger vedrørende avrop og utførelse av opsjoner og endringer
 • Bidra til å sikre at frister for prosjektets behov overholdes og at den totale fremdriften opprettholdes for interne leveranser.
 • Sikre innspill fra fremdriftsplanen til prosjektbeslutninger: planrisiko, planprognoser, scenarier og hva-hvis-analyser
 • Sikre periodisk fremdriftsrapportering til prosjektledelsen og til andre interne og eksterne interessenter
 • Utvikle oppfølgingen av fremdriftsplanen og fremdriftsprognoser gjennom analyser av ressursbruk i forhold til fremgang (opptjent verdi) og gjenstående ressurser/fremdrift.


Requirements

Krav til Kompetanse:

 • Minimum bachelorgrad i økonomi, ingeniørfag eller samfunnsvitenskap. Lang relevant erfaring som senior planlegger i komplekse prosjekter kan kompensere
 • Erfaring med prosjektstyring og fremdriftsplanlegging fra komplekse infrastrukturprosjekter, fra byggherresiden
 • God kommersiell og teknisk forståelse
 • Erfaring med å følge opp kontraktsleveranser og kontrollere endringer
 • Erfaring med software for fremdriftsplanlegging, og inngående kunnskap til minst ett av følgende systemer: Safran Project, Primavera P6
 • Evne til å kommunisere godt på engelsk, både muntlig og skriftlig

Ønskede tilleggskvalifikasjoner:

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk
 • Relevant erfaring med kontraktsforhandlinger og oppfølging av større internasjonale leverandører
 • Erfaring fra arbeid med risiko og usikkerhetsanalyser (KS2 eller lignende)

Personlig egnethet:

 • Strukturert og nøyaktig
 • Evne til å jobbe med detaljer og samtidig ha god kontroll med tanke på det store bildet.
 • Evne til å møte stramme tidsfrister og levere under press, organisere og prioritere oppgaver etter behov
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, evne til å presentere kompleks informasjon på en kortfattet måte
 • Evne til å jobbe selvstendig og som et team, ta individuelt ansvar for den totale prosjektsuksess
 • Proaktiv når det gjelder å oppsøke informasjon, sjekke nøyaktigheten og foreslå forbedringer

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Vilde Fjeldstad
Recruiter
vilde.fjeldstad@dovregroup.com
#LI-VF1

Location

ID

Job ID: #29796