Senior Ingeniør Struktur Analyse – Stavanger

Introduction

Work Location: Stavanger
Contract Period: 16.08.2021 – 31.12.2022
Num Positons: 4

Function

• Utføre strukturanalyser/beregninger
• Utarbeide beregningsrapporter
• Utføre disiplinsjekk av beregningsrapporter
• Arbeide med studier, gjennomføringsprosjekter og vedlikeholds prosjekter
• Være ansvarlig for gitte oppgaver (timeforbruk og progress iht. plan)
• Kontinuerlig kommunisere med relevante personell/disipliner for utførelse av gitt arbeid

Requirements

Required Education:
• Master eller bachelor grad som struktur ingeniør

Required Work Experience:
• Minimum 5-10 års erfaring med strukturanalyse på offshore relaterte prosjekter på norsk sokkel
• God erfaring med strukturanalyse av hovedstål (eks. offshore moduler) og utrustningsstål
• Erfaring fra offshore befaring er ønskelig

Required Qualifications:
• God forståelse for både strukturdesign og strukturanalyse
• God kjennskap til bruk av analyseprogrammene STAAD.Pro og Sesam
God kjennskap til bruk av Abaqus er ønskelig
• God kjennskap til bruk av MathCAD
• God kjennskap til relevante NORSOK, Eurocode og DNV-standarder
• Kjennskap til bruk av E3D (view)
• Office standard software
• Gode kommunikasjonsevner er påkrevd
• Flytende norsk kunnskaper (skandinavisk); skriftlig og muntlig – ønskelig
• Gode engelsk kunnskaper; skriftlig og muntlig

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Mona Høitomt
Key Account Manager
mona.hoitomt@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24547