Senior Ingeniør Teknisk Sikkerhet – Haugesund

Introduction

Lokasjon : Haugesund


Oppstart : ASAP – 31.12.23

Function

Studiearbeid og gjennomføringsprosjekter innenfor M&M-kontrakten på Kårstø gassbehandlingsanlegg

• Teknisk sikkerhet (Aktiv brannbeskyttelse, passiv brannbeskyttelse, brann- og gassdeteksjon, områdeklassifisering, hydrauliske beregninger, etc.)

• Teknisk arbeidsmiljø

• Eksternt miljø

• Sikkerhetsanalyse / koordinering

• SIL (functional safety)

Requirements

Krav til utdannelse;

• Bachelorgrad eller høyere innen relevant fagretning


Krav til erfaring;

• Minimum 5 års erfaring som teknisk sikkerhetsingeniør innen olje- og gassindustrien


Krav til kvalifikasjoner;

• Gode kommunikasjonsevner på norsk både muntlig og skriftlig

• Erfaring fra arbeid i Equinor-systemer som STID, ARIS og DOCMAP

• Kunnskap om både relevante nasjonale forskrifter og tekniske krav


Sertifikater;

NA

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Trine Nilsen
Senior Recruitment Manager
trine.nilsen@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #27893