Senior ingeniør – Teknisk sikkerhet – Stavanger

Introduction

Work Location: Stavanger
Duration: 01.10.21 – 31.12.23
Planned Hires: 3

Function

Oppgavene i stillingen knyttes aller mest opp mot rollen som DRE (Discipline Responsible Engineer)
• Ansvarlig for sikkerhetsystemer i prosjektet
• Lede et team av ingeniører

Det er viktig å ha god kunnskap til ett eller flere av temaene under:
• Område Klassifisering
• Rømningsveier
• F & G-deteksjon og SD filosofi
• Kontroll av tenningskilder
• Passiv brannsikring
• Brannvann
• Eller andre relevante tema innen faget.

Requirements

Krav til utdannelse:
• Master- eller bachelorgrad i teknisk sikkerhet

Krav til arbeidserfaring:
• Lang erfaring fra oppgaver innen teknisk sikkerhet, Ytre miljø eller Arbeidsmiljø i modifikasjonsprosjekter på norsk kontinentalsokkel
• Grunnleggende kunnskap om sikkerhetsarbeid innen olje og gass
• Erfaring fra teknisk ledelse

Krav til kvalifikasjoner:
Vi søker deg som:
• Kommuniserer godt på norsk og engelsk. Både muntlig og skriftlig
• Er systematisk og nøyaktig
• Har høy lojalitet til tidsfrister og kvalitetskrav
• Er løsningsorientert

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Trine Nilsen
Senior Recruitment manager
trine.nilsen@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #27988