Senior Integrity Engineer – Stavanger

Introduction

Work location: Stavanger
Duration: 01.01.2022 – 31.12.2022

Function

• Ansvarlig for risikobasert styring av integritet til statisk trykkpåsatt utstyr, inkludert sørge for at RBA og RBI-planer (for inspeksjon og monitorering) til enhver tid er oppdatert, gjennom evaluering av inspeksjonsresultater og endringer som påvirker den tekniske integriteten
• Ansvarlig for funnhåndtering (Anomaly management) for statisk trykkpåsatt utstyr, inkludert evaluering av teknisk tilstand og barrierestatus
• Godkjenne arbeidsomfang inkl personell-kvalifikasjoner for planlagte inspeksjonsaktiviteter
• Ansvarlig for risikovurdering av alle rapporterte FM-behov relatert til statisk trykkpåsatt utstyr
• Initiere og sikre godkjenning av korrektive arbeidsordre, med definert arbeidsomfang basert på evaluering av inspeksjonsresultater og funn
• Monitorere relevante KPI’er innenfor ansvarsområdet
• Ansvarlig for utførelse av rotårsakanalyser (f eks skadeanalyser) på relevant utstyr, og identifisere/dele erfaringer gjennom fagnettverk
• Ansvarlig for at inspeksjon (og andre relevante) aktiviteter er meldt inn til asset aktivitetsplan
• Gi input til budsjett for integritetsstyring
• Bidra med faglig disiplinstøtte innen material, korrosjon, sveis og inspeksjon til resten av organisasjonen
• Utøve TFA-rollen iht. 33-000858

HMS:
• Null hendelser (ulykker eller utslipp) relatert til Asset statisk trykkpåsatt prosessutstyr
• Etterlevelse av interne og eksterne krav og retningslinjer, inkludert BMS og ytelsesstandarder
• Gjennomføre risikoanalyser og risikostyring relatert til Asset statisk trykkpåsatt prosessutstyr
• Følge opp barrieretilstand og ytelsesstandarder, som definert i relevante Maintenance Test Concepts

Requirements

Utdannelse: Master of Science grad innen relevant disiplin (Material, Mekanisk, Marin), evt Bachelor grad med lang og relevant erfaring
Kvalifikasjoner: Minimum 5 års relevant erfaring

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Trine Nilsen
Senior Recruitment Manager
trine.nilsen@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #25692