Senior kontraktsrådgiver og Samspillsveileder – Oslo

Introduction

Varighet: Oppstart 2.kvartal 2022

Stillingsstørrelse: Senior kontraktsrådgiver (100%), Samspillsveileder (20-100%). For rette vedkommende kan de to stillingene sammenstilles

Arbeidssted: Oslo/Mo i Rana. Man må belage seg på minimum 2-3 arbeidsdager pr. uke i Mo i Rana i gjennomføringsfasen av prosjektet.

Function

Senior kontraktsrådgiver:

 • Strategisk samarbeidspartner til ledergruppen og ansvarlig for å ivareta det overordnede faglige ansvaret for kontrakt og anskaffelser i prosjektet
 • Bidra med innkjøpsfaglig, markedsmessig og kommersiell kompetanse i prosjektorganisasjonen som sikrer at beslutninger som tas er til konsernets beste.
 • Bidra til løpende kontraktoppfølging i prosjektet og sørge for ivaretakelsen av våre kontraktuelle interesser og posisjon i forbindelse med endringshåndteringen, inklusiv rettidig og formriktig utforming, så vel som oversendelse eller besvarelse av varsler og krav.
 • Bistå prosjektet i å håndtere de risiko og muligheter som naturlig kan gjøre seg gjeldende i ulike faser av prosjektene.
 • Bistå med vurderinger av komplekse kontraktuelle problemstillinger og sørge for at nødvendige tiltak blir gjennomført
 • Støtte prosjektet rådgivning i kommersielle spørsmål
 • Lede og sikre profesjonell håndtering av endringsordrekrav, endringer, opsjoner og tilleggsavtaler
 • Ledelse av forhandlinger og håndtering av krav fra leverandørene
 • Sørge for juridisk bistand etter behov
 • Bidra med å opparbeide kontrakts- og anskaffelseskompetanse i prosjektet
 • Koordinere prosjektets markedsaktivitet med leverandørmarkedet
 • Lede og koordinere mindre anskaffelsesprosesser, herunder planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser i prosjektet
 • Ansvar for utforming av tilbudsunderlag og tilbudsevalueringer
 • Sikre at prosjektene utfører anskaffelser i henhold til Lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften
 • Analysere forbedringspunkter i de gjennomførte anskaffelsene og bidra til at kunnskapen kommer til nytte i nye prosjekter ved forbedring av prosedyrer


Samspillsveileder:

 • Samspillsledelse og fasilitering av samspillet gjennom fase 1 og fase 2 av prosjektet.
 • Strategisk samarbeidspartner til ledergruppen, prosjektstyret og avdeling Prosjekt og utbygging
 • Ansvar for å sikre et godt samspill i gjennomføringen
 • Vurderinger av ulike samspillsmodeller
 • Bistå med evaluering av team og enkeltpersoner
 • Ansvar for integrasjon og bygging av et samlet team
 • Bistå i kulturbygging i samspillsprosjektet
 • Bistå ledergruppen med bygging av målpris samt etablering av metodikk


Requirements

Senior kontraktsrådgiver:

 • Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå. Relevant erfaring kan erstatte krav til formell utdanning.
 • Erfaring som kontraktsrådgiver i større, komplekse og tverrfaglige byggeprosjekter fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Erfaring fra ulike prosjektgjennomførings- og kontraktmodeller. Kjennskap med NS-standarder vil bli vurdert som en fordel.
 • Forhandlingsevne og erfaring fra etablering av anskaffelsesstrategier, kontrahering og leverandørhåndtering av større nasjonale og internasjonale leverandører
 • Solid bestillerkompetanse fra store prosjektorganisasjoner
 • Meget god kommersiell forståelse og dyktig i forhandlinger
 • Kjennskap til regelverket om offentlige anskaffelser vil bli vurdert som en fordel
 • Erfaring med utenlandske leverandører vil bli vurdert som en fordel
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon vil vurderes som en fordel
 • Erfaring fra strategiarbeid i større prosjekter/organisasjoner er en fordel


Samspillsveileder:

 • Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå. Relevant erfaring kan erstatte krav til formell utdanning.
 • Erfaring som samspillsveileder i større, komplekse og tverrfaglige byggeprosjekter fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Erfaring fra ulike prosjektgjennomførings- og kontraktmodeller. Kjennskap til NS-standardervil bli vurdert som en fordel
 • Meget god kommersiell forståelse og dyktig i forhandlinger
 • Kjennskap til regelverket om offentlige anskaffelser vil bli vurdert som en fordel
 • Erfaring med utenlandske leverandører vil bli vurdert som en fordel
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon vil vurderes som en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #26077