Senior Mechanical Engineer – Stavanger

Introduction

Location: Stavanger
Duration: 01/08/2024 – 30/04/2027

Function

• Følge opp modifikasjonsprosjektene fra bestilling til det er overlevert, for å avlaste asset, sikre en tettere dialog og samhandling med modifikasjonsalliansen. 
• Sikre at prosjektene leveres til rett kvalitet ihht normer og krav
• Bistå prosjektene i avvikshåndtering der normer og krav ikke er mulig eller formålstjenlig
• Påse at prosjektene leveres i tråd med våre strategier innen digitalisering, remote first og nye måter å jobbe på
• Sikre tett dialog med asset engineering.
• Delta på FAT, dokumentasjons gjennomgang og forskjellige «reviews»
• Sikre at på-se rolle er ivaretatt, kvalitetskontroll
• Samarbeide med portefølje ledere for å se på mulighet for å effektivisere gjennomføring av prosjekter til kampanjer.
• Støtte asset og prosjektene ved behov, task force, simplified mods, input til studier o.l

Requirements

Kvalifikasjoner: 
• Søke nye løsninger og nye måter å jobbe på
• Selvgående, gode samarbeidsevner, proaktiv, samhandling
• Du liker å jobbe i team og kommuniserer godt og effektivt.
• Minimum 5-10 års erfaring innen mekanisk engineering.
• Erfaring fra drift /vedlikehold onshore/offshore er ønskelig
• Ambassadør for selskapets drift – være en rollemodell
• Må kunne beherske engelsk-skriftlig og muntlig

Forventninger:
• I selskapet setter vi sikkerheten først. Når du jobber hos oss, forventer vi at du gjør det samme.
• SAFER-verdiene våre er grunnlaget for alt vi gjør. Å jobbe hos oss betyr at du identifiserer deg med å være Søkende, Ansvarlig, Forutsigbar, Engasjert og Respektfull.
• Samarbeid er selve kjernen i selskapet. Å jobbe hos dette selskapet betyr at du ønsker å være en del av OneTeam-kulturen vår.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Barbara Johnsen
Key Account Manager
barbara.johnsen@dovregroup.com
#LI-BJ1

Location

ID

Job ID: #32615