Senior Prosess ingeniør – Bergen

Introduction

Work Location: Bergen/ Stavanger
Duration: ASAP – 2 years 

Function

 • Ansvarlig for leveranser innen prosess disiplinen i tilbud, studier og gjennomføringsprosjekter.
 • Estimering av prosess arbeidsomfang i prosjekt.
 • Selvstendig utføre prosesstekniske beregninger & utarbeide preliminært og detaljert prosessfilosofi, prosessdesign og tegningsunderlag.
 • Selvstendig utarbeide prosessteknisk underlag for innkjøp og innen disiplinen ihht. krav og spesifikasjoner.
 • Aktiv rolle i designgjennomganger, HAZOP, SAFEOP etc.
 • Samhandling og koordinering med andre disipliner internt i prosjekt og med kunde.

Requirements

 • Min. 5 års relevant erfaring fra modifikasjonsprosjekter
 • Erfaring fra å jobbe selvstendig i multidisipline studier og modifikasjonsprosjekter med ansvar for prosessleveranser.
 • Solid og bred kunnskap og erfaring innen prosessdisiplinen, og må ha god kjennskap til offshore prosess systemer, prosesskontroll og utility systemer.
 • Ønskelig med erfaring med dimensjonering av prosessutstyr og prosess simuleringer.
 • Fordel med erfaring fra offshore erfaring fra surveys e.l.
 • God kjennskap til Kunde sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk er ønskelig.
 • God multi-disiplin forståelse er et krav.
 • Systemverktøy Krav: MS office
 • Systemverktøy ønskelig: Microstation, Kunde sine systemer (STID, Procosys, SAP, ARIS)
 • Offshore sertifikat: Fordel, ikke et krav
 • Evt. annet: Behov for en proaktiv ressurs innen prosess disiplinen som er trygg i samhandling med kunde.
 • Språkkrav: Norsk er foretrukket, men er ikke et krav
 • Utdannelse: Minimum bachelorgrad innen prosessfag er et krav

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Trine Nilsen
Senior Recruitment Manager
trine.nilsen@dovregroup.com
#LI-TN1

Location

ID

Job ID: #32821