Senior Technical Safety Engineer – Hammerfest

Introduction

Work Location: Hammerfest
Duration: 03.04.23 – 30.06.24

Function

Eksempel på ansvarsområder i studie- og prosjekteringsfase av prosjekter:

• Aktiv og passiv brannbeskyttelse,
• Deteksjon, tennkildekontroll og nødavstenging
• Flukt, evakuering og redning
• Sikkerhetsintegritetsnivå
• Definisjon av væskegrupper
• Teknisk arbeidsmiljø og ytre miljø
• Lede risiko- og verifikasjonsaktiviteter, installasjonsfarer, arbeidsmiljøanalyser og designvurderinger

Requirements

Krav til utdanning:
• Ingeniørutdanning (Bachelor eller Master- grad) innen teknisk sikkerhet eller tilsvarende fag

Krav til erfaring;
• God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder
• Erfaring med HAZOP, HAZID, WEHRA og Design Review er en fordel
• God kjennskap til kundens systemer og selskapsspesifikke krav

Krav til kvalifikasjoner;
Personlige egenskaper:
• Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
•Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
•Proaktiv, oppsøke andre for råd og kunne dele egen erfaring
•Gode mellommenneskelige egenskaper, bidra til å skape et godt faglig miljø
•Forståelse av prosjektorientert arbeid og leveranser

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Trine Nilsen
Senior Recruitment Manager
trine.nilsen@dovregroup.com
#LI-TN1

Location

ID

Job ID: #29667