Senioringeniør mekanisk – Kårstø

Introduction

Work Location: Kårstø
Duration 01.03.2022 – 31.03.2023
Option Period 2 x 

Function

Arbeidsoppgaver som fagingeniør/ prosjektingeniør i studiefase og gjennomføringsfase av PPC-prosjekter:
– Disipliningeniør i tidligfasestudier
– Disiplinleder og/eller prosjekteringsleder i studier
– Være pådriver i å utvikle optimale konsepter med tanke på kost og kvalitet
– Utarbeide teknisk underlag for utsetting av oppdrag/innkjøp
– Oppfølging av oppdrag/innkjøp etter kontraktsinngåelse
– Bidra til leveransene i studierapporter
– Sikre at systemer og utstyr er designet ihht. disiplinkrav i EPC og FC-kontrakter
– Sikre omforening av tekniske løsninger med Selskapets basisorganisasjon (teknisk og drift)
– Sikre at EPC- og FC-kontraktørs leveranser er ihht. gjeldende Selskapets «best practice».
– Assistere i EPC- og FC-kontraktørs forberedelser, verifikasjon og oppfølging av innkjøpspakker.
– Sjekke at underleverandørdokumentasjon er ihht. Selskapets krav
– Oppfølging av tekniske klarifikasjoner innen mekanisk disiplin
– Planlegge, utføre og følge opp verifikasjoner
– Bidra til at endringer i prosjekt blir redusert til et minimum.

Requirements

Mer enn ti års erfaring innen:
– Mulighetsstudier, konsept- og FEED-studier, samt gjennomføringsprosjekt
– Rør og rørdesign, statisk, mekanisk utstyr
– Teknisk flerfaglig koordinering
– Lang erfaring fra Kårstø / Selskapets-prosjekter
– Selvgående innen SAP, NavisWorks, PIMS, Docmap, Procosys, STID, PDMS utstyrs- og rørdesign.
– God kjennskap til Selskapets tekniske kravspesifikasjoner og styrende dokumentasjon.
– Språk: Norsk og Engelsk
-Language Requirements English and Norwegian

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Mona Høitomt
Key Account Manager
mona.hoitomt@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #26209