SHA Inspektør – Oslo

Introduction

Stillingsstørrelse: 100%

Oppstart: Oppdragets oppstart er snarest mulig. Tilgjengelighet skal være minimum 50 % fra 1. november 2022, med økende tilgjengelighet frem til 2. januar. 2023. Fra 2. januar 2023 skal tilgjengeligheten være 100 %.

Varighet: 31.12.23. Opsjon på ytterligere 6 + 6 + 6 mnd. Stillingen antas reduseres i belastning ila opsjonsperioden.31.12.23. Opsjon på ytterligere 6 + 6 + 6 mnd. Stillingen antas reduseres i belastning ila opsjonsperioden.

Organization

x

Function

 • Kontrollere de enkelte entreprenørers ivaretakelse av HMS gjennom rettede inspeksjoner på byggeplass.
 • Sørge for korrektive meldinger om regelbrudd samt dokumentere og etablere logg for disse.
 • Delta på bygge-/fremdriftsmøter og ivareta samordningsrollen
 • Rådgi Byggeleder fremdrift og Planlegger ved hovedplaner og detaljplaner.
 • Delta på entreprenørenes vernerunder og samordne verntjenestene til de ulike entreprenørene.
 • Bistå KU og PD ved SHA-inspeksjoner.
 • Samarbeide med øvrig byggeledelse for ivaretakelse av sikkerhetskultur og god tilrettelegging

Requirements

Absolutte krav:

 • Erfaring fra operativt HMS-arbeid fra byggeplass
 • 40 timers HMS-kurs

Evalueringskrav:

Følgende erfaring vil bli vektlagt i prioritert rekkefølge for rollen som SHA-inspektør:

 • Erfaring som SHA-koordinator/KU og/eller HSM-leder fra byggeprosjekt i gjennomføringsfasen, fortrinnsvis fersk erfaring.
 • Type prosjekt, størrelse, varighet på oppdraget, belastning og omfang i arbeidsoppgaver i rollen vektlegges
 • Erfaring i rollen som samordner er ett pluss, Type prosjekt, størrelse, varighet på oppdraget, belastning og omfang i arbeidsoppgaver i rollen vektlegges
 • Innsikt kunnskap og forståelse for risiko og risikohåndtering, Type prosjekt, størrelse, varighet på oppdraget, belastning og omfang i arbeidsoppgaver i rollen vektlegges
 • Gjennomført Koordinatorskolen.
 • Erfaring med oppfølging av HMS-reg teller positivt

Personlige egenskaper som normalt gode samarbeidsevner og dedikert ansvarlig vil være viktig. Følgende personlige egenskaper vil bli vektlagt:

 • Ha gode samarbeidsevner
 • Ha gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig
 • Være selvstendig, strukturert, ryddig og lojal til beslutninger
 • Ha evne og vilje til å følge prosedyrer og arbeidsbeskrivelser.
 • Være åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert
 • Etterleve verdier som integritet, respekt og likeverd

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Andrea Reinertsen
Senior Recruiter
andrea.reinertsen@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #28281