SHA Rådgiver – Bamble

Introduction

Arbeidssted: Bamble 
Oppstart: 01.06.2023
Varighet: 1 år, med opsjon på forlengelse på 1+1+1 år

Function

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til god ledelse, rådgivning, systematisk planlegging, risikostyring, utførelse, saksbehandling, kontroll og forbedring av SHA-arbeidet i prosjekter og selskapet
 • Bidra oppfyllelse av mål, krav og ivaretakelse av påseansvar relatert til SHA-faget
 • Bidra i SHA-arbeidet med faglig kunnskap og kapasitet
 • Bidra med opplæring for å sikre kunnskap og systematikk om SHA hos medarbeidere
 • Bistå i utvikling av selskapets styringssystem innenfor SHA
 • Bidra til videreutvikling, implementering og utnyttelse av SHA-verktøy og HMS-kultur
 • Bidra til godt samarbeid mellom relevante fagområder, herunder andre HMS-disipliner, prosjektstyring m.fl., god HMS-kultur og felles gode resultater.
 • Ivareta KU/KP rollen på vegne av Selskapet
 • Bidra med oppfølging av seriøsitet i prosjektet i samarbeid med seriøsitetsrådgiver
 • Planlegging og gjennomføring av store øvelser med fokus på sikkerhet, herunder brann og redning

Requirements

Ønsket kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning, minimum bachelor-nivå, innen relevant fagområde. Lang relevant erfaring kan kompensere fra formalkravet
 • Relevant erfaring fra store og komplekse BA-prosjekter, fortrinnsvis innenfor samferdsel/infrastruktur
 • God kunnskap om SHA-ledelse, regelverk, risikostyring, granskning m.fl.
 • God kunnskap om relevante myndigheter
 • God kunnskap om virkemidler for kontinuerlig forbedring av fagområdet
 • Erfaring med aktuelle IT-verktøy, risikostyring, avvikshåndtering, granskning og revisjon
 • Koordinatorskolen for SHA rådgiver, for å kunne ivareta KP/KU rolle på vegne av Selskapet
 • Erfaring med seriøsitetsarbeid i forbindelse med SHA
 • Erfaring fra planlegging og gjennomføring av store øvelser med fokus på sikkerhet, herunder brann og redning
 • Gode språkferdigheter, muntlig og skriftlig, norsk og engelsk
 • Førerkort klasse B

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Vilde Fjeldstad
Recruiter
vilde.fjeldstad@dovregroup.com
#LI-VF1

Location

ID

Job ID: #29318