Struktur Ingeniør – Stavanger

Introduction

Work location: Stavanger
Duration: 01.12.21 –  31.12.22

Function

• Disiplinansvar i gitte prosjekter (disiplinansvarlig ingeniør – DRE)
• Utarbeide gode og praktiske strukturelle løsninger
• Være ansvarlig for gitte oppgaver (timeforbruk og progress iht. plan)
• Kontinuerlig kommunisere med relevante disipliner for utførelse av gitt arbeid
• Oppfølgning av underleverandører/verft ifb. innkjøp/fabrikasjon
• Utarbeide engineering input til fabrikasjon- og arbeidspakker (installasjonsmetode)
• Ved behov utføre strukturdesign og/eller strukturberegning
• Utarbeide og sjekke relevante dokumenter (strukturtegninger og/eller beregningsrapporter)

Requirements

Krav til utdannelse:
• Master eller bachelor grad som struktur ingeniør

Krav til arbeidserfaring:
• Minimum 5-10 års som disiplinansvarlig ingeniør (DRE) innen struktur disiplinen for offshore relaterte prosjekter på norsk sokkel
• God forståelse av statikk og stålkonstruksjoner
• Fortrinnsvis erfaring fra offshore rigging eller feltingeniør
• God forståelse av installasjonsmetode
• Kjennskap til de vanligste produkter innen offshorekonstruksjoner
• Bakgrunn som struktur designer og/eller strukturberegner

Krav til kvalifikasjoner:
• God kjennskap til relevante NORSOK, Eurocode og DNV-standarder
• Kjennskap til bruk av PDMS/E3D og/eller StaadPro, Sesam og MathCAD
• Office standard software
• Flytende norsk kunnskaper; skriftlig og muntlig
• Gode engelsk kunnskaper; skriftlig og muntlig

Krav til sertifikater:
Det kan bli behov for at kandidaten må reise offshore. Dersom kandidaten pr. dags dato har gyldig offshoresertifikat (grunnleggende sikkerhetskurs for offshore reiser) er det en fordel. Dersom han ikke har det kan foreligge en mulighet for at dette må tas dersom utreise offshore blir nødvendig i prosjektet.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Mona Høitomt
Key Account Manager
mona.hoitomt@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #25572