Studie – Engineering lead – Bergen

Introduction

Location: Bergen
Start up: 08.08.2022 – 31.12.2023
Planned Hires: 1-2

Function

Overordnet styring og administrasjon av tildelte studier og/eller eng.oppdrag mellom firmaet og kunden

• Lede og koordinere studieteam/eng.team.
• Ansvarlig for studieresultater og gjennomføring i egen organisasjon, i samsvar med lover, forskrifter, kundekrav og kundens-krav (W3).
• Identifisere og rapportere prosjektrisiko innenfor arbeidsområdet.
• Rapportere intern og ekstern status og iverksette nødvendige korrigerende tiltak for å sikre optimal gjennomføring av studie/engineeringsoppdrag
• Som studieleder, overordnet ansvar for alle samtaler og kommunikasjon med kunden.

Requirements

Krav til utdannelse;
• Ingeniør, Bachelor eller Master grad.
• Erfaring fra prosjekt- og/eller studieledelse.

Krav til erfaring;
• 5-10 års relevant erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsbransjen eller andre relevante bransjer

Krav til kvalifikasjoner:
• God til å samhandle internt og mot kunde, se og verdsette viktigheten av lederrollen
• Kommunisere godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
• Strukturert og ryddig, tenke helhetlig og er effektiv i arbeidsutførelsen
• Bidra til å finne kostnadsoptimale løsninger
• Gode HMS holdninger
• Identifisere seg med kundens verdier: Ansvarlig, visjonær, åpen og fleksibel

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Cato Helle
Key Account Manager
cato.helle@dovregroup.com


Location

ID

Job ID: #27545