Sveiseinspektør/prefabkoordinator – Bergen

Introduction

Work Location: Bergen
Duration: 01.12.2022 – 01.12.2023


Function

• Ansvar for metode sveis, samt tekniske avklaringer for NDT og trykktesting mot våre installasjoner
• Assistere Installation Lead onshore, med metodestøtte for sveiseopprasjoner offshore samt oppfølging og bestilling av våre underleverandører
• Assistere prosjektet med sjekk av underlag, samt påse at vi etterlever alle krav i forbindelse med sveis, NDT og trykktesting
• Utarbeide prekvalifisering for varmt arbeid, samt kalkulere korrekt brenntid
• Delta på survey i studie og realiseringsfaser offshore
• Planlegge kampanjer og revisjonstanser opp mot bemanning, utstyr og tekniske avklaringer
• Utarbeide grunnlag til plan for etablering av logiske sekvenser i prosjektplaner
• Sikre god forankring av filosofien i kundens driftsorganisasjon og skape et godt samarbeid for gjennomføring av de valgte løsninger
• Samarbeid med kundens driftsorganisasjon offshore og engineering for gode løsninger på tie-ins til eksisterende systemer
• Gi input til installasjonsfilosofi og metoder for oppdrag/prosjekt

Requirements

• Fagbrev innen sveis
• God kjennskap til teknisk dokumentasjon, ISO, 2D
• Sveiseteknisk utdannelse – IWT/IWS
• Internasjonal sveiseinspektør IWI-S NS 477
• Relevant erfaring og/eller tilleggsutdannelse kan kompensere for manglende fagbrev
• 5 års relevant erfaring innen prosjektering og installasjon.
• Erfaring innen metoder og filosofier for installasjon og systemutprøving

Ønsket:
• Kundens-systemer, eks. SAP
• Erfaring som sveiseinspektør/QC koordinator, NDT og trykktesting

Personalige egenkaper
• Målrettet og systematisk
• God faglig og tverrfagligforståelse
• Gode kommunikasjonsevner mot interne- og eksterne kunder
• Skandinavisk språkkunnskap, både muntlig og skriftlig
• Analytisk og dynamisk

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Mona Høitomt
Key Account Manager
mona.hoitomt@dovregroup.com
#LI-MH1

Location

ID

Job ID: #28812