Technical and Process Safety Engineer – Hammerfest

Introduction

Work location: Hammerfest
Duration: 01.08.2021 – 31.12.2021
Option Period 1 x 6 months

Function

  • Finne frem til robuste løsninger på utfordringer knyttet til drift, vedlikehold og prosjekter, i tett samarbeid med øvrige disipliner.
  • Arbeide selvstendig med oppgaver knyttet til teknisk utforming og beregninger på systemer som utgjør tekniske sikkerhetsbarrrierer i et prosessanlegg.

Requirements

  • Minimum 3-5 års erfaring innen ett eller flere av følgende områder:
  • Brann- og gassdeteksjon, tennkildekontroll og nødstopp av anlegg.
  • Sikkerhetsbarrierer relatert til nødstopp av anlegg, fakkelsystemer, gasseksplosjoner, brannvern og rømning.
  • Tekniske sikkerhetsforhold knyttet til arbeidsmiljø T
  • ekniske vurderinger angående utslipp til ytre miljø. Kunnskap om forskrifter og standarder som inkluderer teknisk sikkerhet i bransjen, som PTIL, NORSOK, ISO.
  • Erfaring med metoder for risikoanalyser, HAZID, HAZOP, FMEA, ALARP.
  • Oppgavene vil innebære blandt annet Teknisk utforming/beregninger innen: Fakkel Trykkavlastning (Blowdown) Brudd/Brannmotstand/Brannisolasjon
  • Language Requirements English

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Maud Lindy Tønnessen
Regional Manager
mlt@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24774